Підписатись
Наталія Магас
Наталія Магас
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реальність та ірреальність у лінгвокогнітивному вимірі
Н Магас
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
32014
Ментальні моделі як конструкти реальності та ірреальності
Н Магас
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
32014
Мовна репрезентація ментальних структур
Н Магас
Етнос і культура, 168-174, 2011
32011
Предикат у структурі речення
ВІ Кононенко, НМ Магас, ІС Тимофєєва, ОА Семенюк, ЯВ Мудрак, ...
Національна академія педагогічних наук України, 2010
22010
СЕМАНТИКА ТА СТРУКТУРНІ ТИПИ РЕЧЕНЬ З МЕНТАЛЬНИМИ ПРЕДИКАТАМИ
НМ Магас
Івано-Франківськ, 2010
22010
Cемантика перформативних висловлювань із ментальними предикатами
Н Магас
Мовознавчий вісник, 191-194, 2010
12010
Семантика метафор ментальної діяльності у структурі висловлювань
НМ Магас
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2009
12009
Реальність/ірреальність у психолінгвокогнітивному вимірі
Н Магас
Етнос і культура, 124-129, 0
1
МЕТАФОРИЗАЦІЯ РОЗУМІННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
N Magas
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2018
2018
Міцність та деформативність сталебетонних конструкцій складеного прямокутного перерізу на легких бетонах
ОВ Семко, НМ Магас, ВО Сіробаба
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2018
2018
Moisture effects on the building enclosing structures= Вплив вологи на огороджувальні конструкції будівель
ОВ Семко, НМ Магас, АР Міщенко, РР Міщенко
Полтавський національний технічний університет, 2018
2018
Методика розрахунку ударно-вібраційних установок для виготовлення виробів із легких бетонів для енергоефективної реконструкції будівель в Україні
ММ Нестеренко, ТМ Нестеренко, НМ Магас
Науковий вісник будівництва, 178-181, 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ МЕНТАЛЬНИХ СТАНІВ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
НМ Магас
ББК 81я431 Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні …, 2015
2015
Семантична структура перформативних висловлювань з ментальними предикатами
Н Магас
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська …, 2014
2014
Валентно-інтенційні моделі речень з емотивними предикатами
НМ Магас
Социализация науки, 26-29, 2013
2013
Емоційне забарвлення політичного дискурсу: комунікативний аспект
НМ Магас
Социализация науки, 24-26, 2013
2013
Соціальні категорії модусу як репрезентанти емоцій у політичному дискурсі
НМ Магас
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
2012
Структурно-семантичний аналіз речень з емоційними предикатами (на матеріалі сучасної англомовної політичної преси)
НМ Магас
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
2012
СЕМАНТИКА МЕТ СЕМАНТИКА МЕТАФОР МЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОС АЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОС АЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТРУКТУРІ ВИС ТРУКТУРІ ВИС ТРУКТУРІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ
НМ Магас
Відповідальний редактор: ЛМ Марчук, 373, 2009
2009
ОЦІННЕ ЗНАЧЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ З МЕНТАЛЬНИМИ ПРЕДИКАТАМИ
Н МАГАС
Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах, 72-72, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20