Ольга Андрійчук (O. Andriychuk, Olga Andreichuk, Olga Andriejczuk, Olga Andriichuk, Olga Andrijchuk
Ольга Андрійчук (O. Andriychuk, Olga Andreichuk, Olga Andriejczuk, Olga Andriichuk, Olga Andrijchuk
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Підтверджена електронна адреса в eenu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки
ОЯ Андрійчук
Друкарня виробничо-комерційної фірми" Агроспецсервіс" м. Луцьк, 2003
382003
Physical and mental health components condition in the life quality of students who regularly practice kickboxing and yoga
ST Anatolii Tsos, Yuliia Hylchuk, Olga Andreichuk, Vasyl Pantik
Physical Activity Review, 37-43, 2017
162017
Аналіз стану захворюваності та поширеності хвороб кістково-м'язової системи в Україні та Волинській області
ОЯ Андрійчук, ІМ Григус
Проблеми фізичного виховання і спорту, 3-7, 2010
122010
Гуманістична освіта молоді: історично-дидактичний аспект : монографія
О Андрійчук
Луцьк: Видавництво «Волинська обласні друкарня», 2002
72002
Heart Rate Variability in Athletes Specializing in Middle-Distance Running during Mesocycle
OS O. Roda, S. Kalytka, A. Tsos, O. Andriichuk, O. Ishchuk
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 1061-1070, 2017
52017
Ізометричні вправи у фізичній реабілітації гонартрозу
О Андрійчук
Physical education, sports and health culture in modern society, 75-79, 2011
52011
Методичні основи фізичної терапії хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання опорно-рухового апарату
ОЯ Андрійчук
Art of Medicine 3 (7), 174-177, 2018
32018
General lifestyle characteristics of students who practice sports
O ANDRIJCHUK
Journal of Physical Education and Sport (JPES) 2, 699-792, 2016
32016
Особливості фізичного й психологічного компонентів здоров’я студентів залежно від їхніх навчальних досягнень
О Андрійчук, А Шевчук, О Самчук, А Хомич
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 96-103, 2015
32015
The Effect of the Places of Residence on Health Components in the Quality of Students’ Life
O Andreychuk, A Tsios’, O Kasarda
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб …, 2014
3*2014
Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на гонартроз
ОЯ Андрійчук
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe, 2013
3*2013
Болезни опорно-двигательного аппарата как медико-демографический показатель здоровья населения
ОЯ Андрийчук
Материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 9-12, 2012
32012
Фізична реабілітація хворих на гонартроз : монографія
ОЯ Андрійчук
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012
32012
Лікувальний масаж та самомасаж при гонартрозі
ОЯ Андрійчук
Слобожанський науково-спортивний вісник, 123-129, 2011
3*2011
Ретроспектива формування поняття та сучасний стан фізичної реабілітації при хронічному обструктивному захворюванні легень
ОЯ Андрійчук
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2017
22017
НОВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВʼЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ «ALFA GRAVITY»
ОЯ Андрійчук, НБ Грейда, ОО Якобсон
Матеріали Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління …, 2016
22016
Основні положення концепції фізичної реабілітації хворих на дегенеративно-дистрофічні захворювання
ОЯ Андрійчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
22015
Дослідження артрологічного статусу хворих на гонартроз
ОЯ Андрійчук
Слобожан. наук.-спорт. вісн., 98-101, 2012
2*2012
Лікувальна фізична культура при остеоартрозах
О Андрійчук
Спортивна наука України: електрон¬не наукове фахове видання, 96-104, 2011
22011
Педагогічні особливості гуманістичної підготовки студентів медичного коледжу
О Андрійчук
Проблеми педагогічних технологій, 107-114, 2002
22002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20