Ломотько Денис, Lomotko Denis, Lomot'ko Denis, Lomotko Denys
Ломотько Денис, Lomotko Denis, Lomot'ko Denis, Lomotko Denys
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, УкрГУЖТ, УкрГАЖТ, ХИИТ
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Базы данных
СВ Глушаков, ДВ Ломотько
Фолио: Феникс: Абрис, 2000
622000
Базы данных
СВ Глушаков, ДВ Ломотько
Фолио: Феникс: Абрис, 2000
622000
Базы данных: Учебный курс
СВ Глушаков, ДВ Ломотько
Харьков: Фолио, 2000
552000
Язык программирования С++
СВ Глушаков, АВ Коваль, СВ Смирнов
АСТ, 2003
50*2003
Программирование web-страниц
СВ Глушаков, ИА Жакин, ТС Хачиров
АСТ, 2003
412003
Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation
ДВ Ломотько, АО Ковальов, ОВ Ковальова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3 (78)), 11-17, 2015
302015
Microsoft Excel 2007
СВ Глушаков, АС Сурядный
АСТ, 2008
30*2008
Персональный компьютер
СВ Глушаков, АС Сурядный
Изд-во АСТ, 2003
292003
Особливості структурної реформи залізничного транспорту України
ВВ Корнієнко, ВВ Козак, ГМ Легенький, АД Лашко, ОМ Пшінько, ...
Залізничний транспорт України, 3-9, 2007
282007
Methodological aspect of the logistics technologies formation in reforming processes on the railways
DV Lomotko, ES Alyoshinsky, GG Zambrybor
Transportation Research Procedia 14, 2762-2766, 2016
272016
Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті
АМ Котенко
Харків.: Нове слово, 2003
272003
Математическое моделирование: Учебный курс
СВ Глушаков, ИА Жакин, ТС Хачиров
Харьков: Фолио, 2001
272001
Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій, 16-19, 2004
262004
Секреты хакера. Защита и атака
СВ Глушаков, ТС Хачиров, РО Соболев
Феникс;, 2006
252006
Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів
ДВ Ломотько
Автореф. дис. доктора техн. наук: 05.22. 01, 2008
232008
Компьютерная графика: Учебный курс
СВ Глушаков, ГА Кнабе
Харьков: Фолио 20011, 500, 2001
222001
Формалізація технології організації групових поїздів оперативного призначення
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, АМ Киман
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 38-43, 2015
21*2015
Перспективи розвитку транспортно-логістичного бізнесу в Україні
ІВ Токмакова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 228-230, 2011
212011
Формування логістичної технології просування вантажопотоків за жорсткими нитками графіка руху поїздів
ТВ Бутько, ДВ Ломотько, АВ Прохорченко, КО Олійник
Зб. наук. пр.–Харків: УкрДАЗТ, 23-31, 2009
202009
Программирование в среде Delphi 7.0
СВ Глушаков, АЛ Клевцов
Харьков ФОЛИО, 2003
202003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20