Ломотько Денис, Lomotko Denis, Lomot'ko Denis, Lomotko Denys
Ломотько Денис, Lomotko Denis, Lomot'ko Denis, Lomotko Denys
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, УкрГУЖТ, УкрГАЖТ, ХИИТ
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Язык программирования С++: Учебный курс
СВ Глушков, АВ Коваль, СВ Смирнов
Фолио, 2002
194*2002
Программирование web-страниц
СВ Глушаков, ИА Жакин, ТС Хачиров
АСТ, 2003
482003
Персональный компьютер
СВ Глушаков, АС Сурядный
Изд-во АСТ, 2003
372003
Математическое моделирование: Учебный курс
СВ Глушаков, ИА Жакин, ТС Хачиров
Харьков: Фолио, 2001
342001
Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation
ДВ Ломотько, АО Ковальов, ОВ Ковальова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3), 11-17, 2015
322015
Methodological aspect of the logistics technologies formation in reforming processes on the railways
DV Lomotko, ES Alyoshinsky, GG Zambrybor
Transportation Research Procedia 14, 2762-2766, 2016
302016
Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті
АМ Котенко
Харків.: Нове слово, 2003
302003
Секреты хакера. Защита и атака
СВ Глушаков, ТС Хачиров, РО Соболев
Феникс;, 2008
292008
Microsoft Excel 2007
СВ Глушаков, АС Сурядный
АСТ, 2008
28*2008
Особливості структурної реформи залізничного транспорту України
ВВ Корнієнко, ВВ Козак, ГМ Легенький, АД Лашко, ОМ Пшінько, ...
Залізничний транспорт України, 3-9, 2007
282007
Программирование в среде Delphi 7.0
СВ Глушаков, АЛ Клевцов
Харьков ФОЛИО, 2003
272003
Компьютерная графика: учебный курс
СВ Глушаков, ГА Кнабе
Харьков: Фолио 20011, 500, 2001
272001
Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів
ДВ Ломотько
Автореф. дис. доктора техн. наук: 05.22. 01, 2008
262008
Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій, 16-19, 2004
262004
Формалізація технології організації групових поїздів оперативного призначення
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, АМ Киман
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 38-43, 2015
24*2015
Перспективи розвитку транспортно-логістичного бізнесу в Україні
ІВ Токмакова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 228-230, 2011
222011
Программирование на Visual Basic 6.0
СВ Глушаков, АС Сурядный
АСТ, 2003
212003
Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности
НИ Данько, ДВ Ломотько, ВВ Кулешов
Инновационный транспорт, 8-13, 2012
202012
Удосконалення управління процесом просування поїздопотоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
202010
Формування логістичної технології просування вантажопотоків за жорсткими нитками графіка руху поїздів
ТВ Бутько, ДВ Ломотько, АВ Прохорченко, КО Олійник
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 23-31, 2009
202009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20