Follow
Ломотько Денис, Lomotko Denis, Lomot'ko Denis, Lomotko Denys
Ломотько Денис, Lomotko Denis, Lomot'ko Denis, Lomotko Denys
Український державний університет залізничного транспорту, УкрГУЖТ, УкрГАЖТ, ХИИТ, УкрДУЗТ, USURT
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Язык программирования С++: Учебный курс
СВ Глушаков, АВ Коваль, СВ Смирнов
OOO «Издательство АСТ, 2001
167*2001
Базы данных
СВ Глушаков, ДВ Ломотько
Харьков: Фолио, 2002
1052002
Microsoft Excel 2007
СВ Глушаков, АС Сурядный
АСТ, 2008
77*2008
Программирование web-страниц
СВ Глушаков, ИА Жакин, ТС Хачиров
АСТ, 2003
672003
Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті
АМ Котенко
підручник/АМ Котенко.-Харків: ПП вид-во" Нове слово, 2003
582003
Персональный компьютер
СВ Глушаков, АС Сурядный
Изд-во АСТ, 2003
552003
Компьютерная графика: учебный курс
СВ Глушаков, ГА Кнабе
Харьков: Фолио 20011, 500, 2001
542001
Methodological aspect of the logistics technologies formation in reforming processes on the railways
DV Lomotko, ES Alyoshinsky, GG Zambrybor
Transportation Research Procedia 14, 2762-2766, 2016
482016
Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation
ДВ Ломотько, АО Ковальов, ОВ Ковальова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3), 11-17, 2015
462015
Математическое моделирование: Учебный курс
СВ Глушаков, ИА Жакин, ТС Хачиров
М.: АСТ, 2001
442001
Планування перевезень вантажу на основі раціональної організації вагонопотоків на залізниці із застосуванням теорії нечітких множин
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін
Східно-Європейський журнал передових технологій.–2004.–Спецвипуск 7 (1), 16-19, 2004
422004
Программирование в среде Delphi 7.0
СВ Глушаков, АЛ Клевцов
Харьков ФОЛИО, 2003
422003
Особливості структурної реформи залізничного транспорту України
ВВ Корнієнко, ВВ Козак, ГМ Легенький, АД Лашко, ОМ Пшінько, ...
Залізничний транспорт України, 3-9, 2007
362007
Перспективи розвитку транспортно-логістичного бізнесу в Україні
ІВ Токмакова
Українська державна академія залізничного транспорту, 2011
352011
Секреты хакера. Защита и атака
СВ Глушаков, ТС Хачиров, РО Соболев
Феникс;, 2008
342008
Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів
ДВ Ломотько
Українська державна академія залізничного транспорту, 2008
332008
Программирование на Visual Basic 6.0
СВ Глушаков, АС Сурядный
АСТ, 2003
312003
Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности
НИ Данько, ДВ Ломотько, ВВ Кулешов
Инновационный транспорт, 8-13, 2012
302012
Транспортно-експедиторська діяльність
ЄВ Нагорний
Х.: ХНАДУ, 2012
282012
Удосконалення управління процесом просування поїздопотоків на основі стабілізації обігу вантажного вагону
ТВ Бутько, ОВ Лаврухін, ЮВ Доценко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 18-26, 2010
282010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20