Гладченко Оксана Вікторівна
Гладченко Оксана Вікторівна
Національний університет державної податкової служби України
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування інформаційної культури студентів вищого навчального закладу фінансового профілю
ОВ Гладченко
Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання, 92–105, 2003
92003
Формування інформаційної культури майбутніх фахівців державної податкової служби у процесі професійної підготовки
ОВ Гладченко
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
22013
Формування інформаційної культури майбутніх фахівців податкової сфери в умовах сучасного інформаційного суспільства
ОВ Гладченко
Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та …, 2013
22013
Упровадження інтерактивних методів навчання в контексті формування інформаційної культури майбутніх фахівців фіскальної (податкової) служби
ОВ Гладченко
Педагогіка вищої та середньої школи, 17–23, 2014
12014
Анализ научных подходов к определению понятия «информационная культура»
ОВ Гладченко
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 2 (7 (54)), 133–136, 2013
12013
Проблеми формування інформаційної культури дорослої людини
О Гладченко
Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства, 22, 2010
12010
Проблеми формування інформаційної культури дорослої людини
ОВ Гладченко
Педагогічний процес: теорія і практика, 86–92, 2010
12010
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В Ткачук, С Хоцкіна, Т Сулима, О Гладченко
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 57-74, 2020
2020
Web-дизайн
ОВ Гладченко, ІЮ Іванов
Проблеми провадження інформаційних технологій в економіці: ІХ міжн. наук …, 2018
2018
Технології цифрового дизайну
ОВ Гладченко, ВВ Краснобока
Проблеми провадження інформаційних технологій в економіці: ІХ міжн. наук …, 2018
2018
Технологія цифрового дизайну
ОВ Гладченко, СА Турчак
Проблеми провадження інформаційних технологій в економіці: ІХ міжн. наук …, 2018
2018
Цифровий дизайн – перспективи розвитку
ОВ Гладченко, ТВ Яковлєва
Проблеми провадження інформаційних технологій в економіці: ІХ міжн. наук …, 2018
2018
Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці [Електронний ресурс]
ОВ Гладченко, ОП Лінник
Інформаційні технології – 2018 : ІІ Всеукр. конф., 28 берез. 2018 р., 34, 2018
2018
Економічна інформатика: практикум : навчальний посібник
ВА Одинець, ТВ Ратушняк, ОВ Гладченко, ВО Ніжегородцев, ...
2018
Теоретичні аспекти проблеми визначення сутності поняття інформаційної культури в контексті інформаційної та інформатичної компетентностей
ОВ Гладченко
Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному …, 2017
2017
Інформаційна культура та інформаційна компетентність : основа розвитку інформаційного суспільства
ОВ Гладченко, АС Микитюк
Інформаційні технології – 2017 : ІV Всеукр. наук.-практ. конфер. молодих …, 2017
2017
Інформаційна компетентність та інформаційна культура як важлива вимога до сучасного фахівця
ОВ Гладченко, ІО Замота
Інформаційні технології – 2017 : ІV Всеукр. наук.-практ. конфер. молодих …, 2017
2017
Адаптаційні аспекти діяльності процесу професійного становлення випускників вищих навчальних закладів
ОВ Гладченко, СМ Хоцкіна
Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті …, 2017
2017
Адаптаційні аспекти діяльності процесу професійного становлення випускників вищих навчальних закладів
ОВ Гладченко, СМ Хоцкіна
Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті …, 2017
2017
Аспекти формування професійної мобільності магістрантів спеціальності «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» у процесі фахового становлення в умовах ВНЗ
СМ Хоцкіна, ОВ Гладченко, ЄО Фортуна, БВ Шатровий
Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : ІІ …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20