Алла Коваль
Алла Коваль
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Причини і наслідки недотримання вимог юридичної техніки формування кримінально-процесуальних норм
АА Коваль
Право і безпека, 179-185, 2010
72010
Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав людини при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій
АА Коваль
Форум права, 238–242-238–242, 2014
32014
Сучасний стан формування кримінально-процесуальних норм: типові недоліки
АА Коваль
Форум права, 475-481, 2010
32010
Історико-правовий аналіз розвитку законодавства про негласні слідчі (розшукові) дії
АА Коваль
Юридичний науковий електронний журнал, 205-209, 2015
22015
Моделирование напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов при поперечном изгибе с учетом длительного действия нагрузки.
ВС Дорофеев, ВМ Карпюк, СФ Неутов, ВП Макарук, НН Ярошевич, ...
22008
Сучасний стан протидії корупції в Україні: кримінально-процесуальний аспект
АА Коваль
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2016
12016
Моделювання напружено-деформованого стану розтягнуто-зігнутих прогінних залізобетонних елементів
ВС Дорофєєв, ВМ Карпюк, ММ Петров, АВ Коваль
Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріа-ли, конструкції, будівлі та …, 2008
12008
ВПЛИВ МАКРО-ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАРТОПЛІ ТА ІНШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
АВ КОВАЛЬ, РВ ІЛЬЧУК
2019
УРОЖАЙНОСТІ КАРТОПЛІ ЗА ВПЛИВУ ДІЇ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
А Коваль
Редакційна колегія, 103, 2019
2019
ЛМ БАЛАБАНОВА
АА КОВАЛЬ
ПРАВО, 146, 2016
2016
Психологічні аспекти професійної діяльності суддів апеляційного суду
ЛМ Балабанова, АА Коваль
Право і безпека.-2016.-№ 1 (60).-С. 146–151, 2016
2016
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ
АА Коваль
Оргкомітет конференції: Гусаров СМ–ректор Харківського національного …, 2015
2015
Актуальные проблемы и достижения норм конституционного права
АА Коваль, ЕВ Королёва
Актуальные проблемы современного законодательства: теория и правоприменение …, 2014
2014
Синтез частинок феритів з функціональними параметрами магнітного компоненту фармацевтичних засобів
ІО Ведерникова, АО Коваль, АВ Фаталієва, ИА Ведерникова, ...
2014
Розвиток транскордонного туристичного співробітництва України та Польщі в умовах євроітеграції.(The development of cross-border tourist cooperation between Ukraine and Poland …
А Коваль
Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник …, 2013
2013
Особливості функціонування національного підпілля на Півдні України. На прикладі Миколаївщини (1940-ві–1950-ті рр.)
ІК Патриляк, АВ Коваль
Література та культура Полісся. Сер.: Історичні науки, 178-190, 2013
2013
Рассуждения о методике расчета деревянных внецентренносжато-изгибаемых элементов
ВЗ Клименко, МС Коваленко, АВ Коваль
Містобудування та територіальне планування, 189-196, 2010
2010
Коефіцієнт повздовжнього згину в розрахунку стержнів, що працюють на стиск зі згином
ВЗ Кліменко, МС Коваленко, АВ Коваль
Містобудування та територіальне планування, 181-188, 2010
2010
Робота елементів на стиск зі згином у сегментних фермах
ВЗ Кліменко, АВ Коваль
Містобудування та територіальне планування, 197-202, 2010
2010
Філософсько-політичний підхід Л. Толстого до проблеми непротивлення злу як концепції пацифістського мислення особистості
АА Коваль
Наукові праці. Політологія 131 (118), 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20