Борис Сергійович Стогній
Борис Сергійович Стогній
Інститут електродинаміки НАН України, відділ автоматизації електричних систем
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтелектуальні електричні мережі електроенергетичних систем та їхнє технологічне забезпечення
БС Стогній, ОВ Кириленко, СП Денисюк
Технічна електродинаміка, 2010
1142010
Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Технічна електродинаміка, 2012
932012
Определение транзитных потерь мощности в фрагментированных электрических сетях областных энергоснабжающих компаний
Б Стогний, В Павловский
Энергетическая политика Украины, 26-31, 2004
322004
The evolution of intelligent electrical networks and their prospects in Ukraine
BS Stognii, OV Kyrylenko, AV Prahovnyk, SP Denysiuk
Tekhnichna elektrodynamika 5, 52-67, 2012
302012
Енергетична безпека України. Світові та національні виклики.
БС Стогній, ОВ Кириленко, СП Денисюк
К.: Українські енциклопедичні завдання, ТЕКСТ, 2006
262006
Теория высоковольтных измерительных преобразователей переменного тока и напряжения
БС Стогний
Киев: Наукова думка 272, 1984
241984
Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично–довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження
ВА Жовтянський, ММ Кулик, БС Стогній
К.: Академперіодика 1, 2006
232006
Основи моніторингу в електроенергетиці. Про поняття моніторингу
БС Стогній, МФ Сопель
Технічна електродинаміка, 2013
192013
Проблемно-ориентированный мониторинг режимов энергообъединения
БС Стогний, АФ Буткевич, ЕВ Зорин, АВ Левконюк, ВВ Чижевский
Технiчна електродинамiка, 52-59, 2008
192008
Інтелектуальні електричні мережі: світовий досвід і перспективи України
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк
Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України: Зб. наук. пр. Спец. випуск. Ч 1, 5-20, 0
18*
Сталий розвиток енергетики та інтелектуальні енергетичні системи
БС Стогній
Праці Інституту електродинаміки НАН України. Збірник наукових праць …, 2010
172010
Свірчевська ЮА Сутність енергетичної безпеки країни та чинники, що на неї впливають
АІ Шевцов, СГ Плачкова, МГ Земляний, ЮВ Продан, БС Стогній, ...
15*
Застосування засобів моніторингу перехідних режимів в ОЕС України при розв’язанні задач диспетчерського керування
БС Стогній, ОВ Кириленко, ОФ Буткевич, МФ Сопель
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2009
142009
Методы организации компьютерных систем коммерческого управления электрическими объектами
БС Стогний
Стогний БС, Сопель МФ, Стасюк АИ, Стасюк И. А Зб. наукових праць …, 2002
142002
Національні пріоритети енергоефективності’2010
БС Стогній, ОВ Кириленко, АВ Праховник, СП Денисюк, ЗЮ Буцьо
К.: Текст, 2010
112010
Система глобального мониторинга, синхронизации и регистрации системных параметров ОЭС Украины-основа нового качества автоматизированного и оперативного управления
БС Стогний, КВ Ущаповский, АН Мольков, МФ Сопель, ВВ Павловский, ...
Енергетика та електрифiкацiя., 8, 2006
112006
Научно-техническое обеспечение долгосрочных планов развития энергетики Украины
ЮМ Мацевитый, БС Стогний, АК Шидловский
Енергетика та електрифікація, 48-52, 2013
102013
Особливості ОЕС України та науково-технічні проблеми забезпечення її розвитку [Електронний ресурс]
БС Стогній
Пленарні доповіді ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми …, 2010
92010
Анализ и расчет переходных режимов работы трансформаторов тока
БС Стогний
Наукова думка, 1972
91972
Енергоефективність в Україні: мала проблема великої економіки?
Б Стогній, В Жовтянський
Дзеркало тижня.–2004.–20 листопада, 12, 2004
82004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20