Подписаться
Віталій Крижанівський
Віталій Крижанівський
старший викладач, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Джерела з історії Єлисаветградського міського самоврядування (червень 1871–лютий 1917 рр.)
ВМ Крижанівський
Крижанівський Віталій Михайлович, 2012
102012
Єлисаветградська газета «Голос Юга» та російська цензура у світлі архівних документів
ВМ Крижанівський
32014
Спогади родини Полярушів про Глухівський педагогічний інститут (1964–1972 рр.)
ВМ Крижанівський
Історичні студії суспільного прогресу, 88-94, 2014
22014
Штемпелі на папері канцелярії Єлисаветградської міської думи (1870–1916 рр.) як історичне джерело
В КРИжАНІВСЬКИЙ
Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2010
22010
Повсякденне життя вихованців Глухівського учительського інституту в 1874–1914 рр.
ВМ Крижанівський
Сiверянський літопис, 2021
12021
Співпраця вчених Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур із науковцями Угорської Народної Республіки у другій половині 1970–1980-х рр.
СМ Базиль, ВМ Крижанівський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
12019
Соціальний та професійний портрет викладачів історії Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.)
ВМ Крижанівський
Сіверщина в історії України, 2018
12018
Матеріали до біографічного словника науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1924–1941 рр.
ВМ Крижанівський
Історичні студії суспільного прогресу, 112-147, 2018
12018
Василь Андрійович Мальченко та його спогади про Глухів та глухівчан за 1870–1930 рр.
ВМ Крижанівський
Історичні студії суспільного прогресу, 256-310, 2017
12017
Забезпечення канцелярськими засобами діловодної частини Єлисаветградської міської думи й управи в 1871–1917 рр.
ВМ Крижанівський
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2015
12015
Загальна канцелярія Єлисаветградської міської думи та управи у 1871-1916 рр.(принципи організації роботи, особовий склад)
ВМ КрижаніВсьКий
Архіви України, 75-82, 2011
12011
До проблеми джерелознавчого вивчення журналів Єлисаветградської міської думи за 1871–1917 роки
В Крижанівський
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
12010
ГЛУХІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ В 1917–1924 рр.: МІЖ ДЕРУСИФІКАЦІЄЮ ТА УКРАЇНІЗАЦІЄЮ
О Курок, А Гриценко, В Крижанівський, О Чумаченко
Сіверянський літопис, 37-43, 2023
2023
ЦЕНТРАЛЬНА ДОСЛІДНО-ПЕДАГОГІЧНА АГРОБІОСТАНЦІЯ НКО УРСР 1925–1941 РР. ТА ВИПУСКНИКИ ГЛУХІВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ Ф. ТРЕСКІН ТА П. ЖЕЖЕРІН
ВМ Крижанівський
Відповідальні редактори, 92, 2023
2023
Кадрове забезпечення Київського центрального архіву давніх актів (1921–1941) у світлі просопографії
В Крижанівський
Науково-практичний журнал «Архіви України» 4 (333), 46-62, 2022
2022
ЗАСНУВАННЯ ГЛУХІВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ
О Курок, А Гриценко, В Заїка, В Зінченко, В Крижанівський, О Курок, ...
Вступне слово, 19, 2022
2022
Уродженці білоруських губерній у Глухівському учительському інституті в добу імперії Романових
ВМ Крижанівський
Сіверщина в історії України, 2021
2021
Вихованці Глухівського учительського інституту М. Карпов та А. Михайлець за матеріалами Історико-педагогічного музею ГНПУ ім. О. Довженка
ВМ Крижанівський
Сіверщина в історії України, 2020
2020
Створення Європейської Ради 1974 р.: інституалізація міжурядової співпраці в рамках Європейських Спільнот
СО Морозов
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧЕНИХ ВСЕСОЮЗНОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР І НАУКОВЦІВ УГОРСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1970–1980-Х РР.
СМ Базиль, ВМ Крижанівський
Сторінки історії, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20