Подписаться
Віталій Крижанівський
Віталій Крижанівський
старший викладач, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
Подтвержден адрес электронной почты в домене gnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Джерела з історії Єлисаветградського міського самоврядування (червень 1871–лютий 1917 рр.)
ВМ Крижанівський
Нац. акад. Наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. МС …, 2012
102012
Спогади родини Полярушів про Глухівський педагогічний інститут (1964–1972 рр.)
ВМ Крижанівський
Історичні студії суспільного прогресу, 88-94, 2014
42014
Соціальний та професійний портрет викладачів історії Глухівського учительського інституту (1874–1917 рр.)
ВМ Крижанівський
Сіверщина в історії України, 2018
32018
Єлисаветградська газета «Голос Юга» та російська цензура у світлі архівних документів
ВМ Крижанівський
32014
Повсякденне життя вихованців Глухівського учительського інституту в 1874–1914 рр.
ВМ Крижанівський
Сiверянський літопис, 2021
22021
Створення Європейської Ради 1974 р.: інституалізація міжурядової співпраці в рамках Європейських Спільнот
СО Морозов
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
22019
Матеріали до біографічного словника науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1924–1941 рр.
ВМ Крижанівський
Історичні студії суспільного прогресу, 112-147, 2018
22018
Матеріали до біографічного словника Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952–1991 рр.(літери С, Х, Ш, Ю)
ВМ Крижанівський
Історичні студії суспільного прогресу, 311-333, 2017
22017
Історія в системі навчальних дисциплін Глухівського учительського інституту (1874–1914 рр.)
ВМ Крижанівський
Сіверщина в історії України, 2017
22017
Штемпелі на папері канцелярії Єлисаветградської міської думи (1870–1916 рр.) як історичне джерело
В КРИжАНІВСЬКИЙ
Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв, 2010
22010
Глухівський інститут в 1917–1924 рр.: між дерусифікацією та українізацією
О Курок, А Гриценко, В Крижанівський, О Чумаченко
Сiверянський літопис, 2023
12023
ЗАСНУВАННЯ ГЛУХІВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ
О Курок, А Гриценко, В Заїка, В Зінченко, В Крижанівський, О Курок, ...
Вступне слово, 19, 2022
12022
Співпраця вчених Всесоюзного науково-дослідного інституту луб’яних культур із науковцями Угорської Народної Республіки у другій половині 1970–1980-х рр.
СМ Базиль, ВМ Крижанівський
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
12019
Василь Андрійович Мальченко та його спогади про Глухів та глухівчан за 1870–1930 рр.
ВМ Крижанівський
Історичні студії суспільного прогресу, 256-310, 2017
12017
Забезпечення канцелярськими засобами діловодної частини Єлисаветградської міської думи й управи в 1871–1917 рр.
ВМ Крижанівський
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2015
12015
Матеріали до біографічного словника Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952–1991 рр.
ВМ Крижанівський
Історичні студії суспільного прогресу, 99-112, 2014
12014
Загальна канцелярія Єлисаветградської міської думи та управи у 1871-1916 рр.(принципи організації роботи, особовий склад)
ВМ КрижаніВсьКий
Архіви України, 75-82, 2011
12011
До проблеми джерелознавчого вивчення журналів Єлисаветградської міської думи за 1871–1917 роки
В Крижанівський
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
12010
ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ РСР МФ МГЛИНЦЕВ (1868-1947) У СВІТЛІ МАТЕРІАЛІВ ЦДІАК УКРАЇНИ
В Крижанівський
Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2023
2023
Глухівський період життя М. Демкова у світлі матеріалів ф. 2052 (М. Сумцов) Центрального державного історичного архіву України
ВМ Крижанівський
Сіверщина в історії України, 109-109, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20