Адамова І.З.
Адамова І.З.
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського
Підтверджена електронна адреса в chtei-knteu.cv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми
І Адамова, Т Головачук
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
322012
Тестування як форма контролю та діагностики знань студентів
ІЗ Адамова, КЛ Багрій
182012
Використання інтернет-технологій у навчальному процесі
ІЗ Адамова, МІ Уграк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
102014
Аналіз фінансового стану підприємства: проблемні аспекти та шляхи їх розв’язання
ІЗ Адамова, АЛ Романчук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
102011
Дистанційна освіта: стан та проблеми
ІЗ Адамова, ДВ Кучерява
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
92013
Аналіз витрат підприємства на основі системи директ-кост
ІЗ Адамова, АМ Попюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
22009
Прогнозування фінансового стану підприємства: теоретичні та методичні аспекти
ІЗ Адамова, АЛ Романчук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
12012
Особливості організації внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів господарюючими суб’єктами
ІЗ Адамова, КЛ Багрій, ЮБ Підлубний
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2012
12012
Основні причини виникнення проблеми формування облікової політики бюджетних установ та методика її розв’язання
ІЗ Адамова, МС Грінчук, ДГ Бринзила
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
12009
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ІЗ Адамова, ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 316-323, 2016
2016
Проблеми інформаційного забезпечення наукових досліджень
ІЗ Адамова, ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2016
2016
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ІЗ Адамова, КЛ Багрий
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 237-244, 2015
2015
Особливості організації самостійної роботи студентів у процесі виявлення їх творчого потенціалу
ІЗ Адамова, КЛ Багрій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2015
2015
Необхідність використання статистичних методів при оцінці якості педагогічної продукції
ІЗ Адамова, КЛ Багрій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
2014
Проблемна лекція як засіб формування у студентів творчого підходу до навчання
ІЗ Адамова, КЛ Багрій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
2013
Особливості методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності господарюючого суб’єкта
ІЗ Адамова, ОЛ Багрій
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2011
2011
Якість підготовки викладачів вищої школи–пріоритетне завдання ВНЗ
ІЗ Адамова, ТІ Головачук
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
2010
Аналіз фактичної трудомісткості навчальної роботи ВНЗ як напрямок зниження їх витрат
ІЗ Адамова, АМ Попюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
2009
Методика проведення семінарських та практичних занять
ТІ Головачук, ІЗ Адамова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
2009
Організація управлінського обліку в умовах комп’ютерної обробки даних
ІЗ Адамова, СА Грубляк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20