Follow
Криськів О І  _ Kryskiv O I
Криськів О І _ Kryskiv O I
доцент кафедри терапії і сімейної медицини ННІ ПО
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз впливу різних етіологічних чинників на виникнення хронічного панкреатиту
ЛС Бабінець, ОІ Криськів, ОР Шайген, ГО Хомин
Вісник Вінницького держ. мед. університету 7 (2/1), 444-445, 2003
92003
Effectiveness of lisinopril and amlodipine combination at hypertension with comorbidity of arteriosclerosis obliterans in general practice
LS Babinets, RD Levchuk, IM Halabitska, OI Kryskiv
Wiadomości Lekarskie monthly journal 75 (10), 2407-2411, 2022
52022
Вплив супутніх захворювань на про- та антиоксидантний статус хворих на хронічний панкреатит
ДРП Бабінець Л.С., Квасніцька О.С., Мігенько Л.М., Пінкевич О.Я., Криськів О ...
Гастроентерологія (міжвідомчий збірник), 72-77, 2010
42010
Порівняльний аналіз альтернативних методів лікування хворих на хронічний панкреатит в амбулаторній практиці
ОЛС Бабінець Л.С., Криськів О.І., Боровик І.О., Семяоніді Л.Д., Ковалевська Л.О.
Вісник наукових досліджень, 39-41, 2007
42007
ЕФЕКТИВНіСТЬ БіОРЕГУЛЯЦіЙНОГО ПіДХОДУВ КОМПЛЕКСНіЙ КОРЕКЦії ЕНДОГЕННОї іНТОКСИКАЦії ПРИ ХРОНіЧНИХ УРАЖЕННЯХ ПАНКРЕАТОГЕПАТОБіЛіАРНОї СИСТЕМИ
ЛС Бабінець, ОІ Криськів, ОР Шайген, ГО Хомин
Гастроентерологiя 54 (2), 84-87, 2020
22020
Metabolic therapy in the complex treatment of chronic pancreatitis with stable coronary artery disease
LS Babinets, NA Меlnyk, OI Kryskiv, NI Korylchuk, AL Nadkevich
Wiad Lek 73 (11), 2494-2497, 2020
22020
Складові якісної інтернатури з фаху Внутрішні хвороби”
ОІ Криськів, ТБ Лазарчук, ЛС Бабінець, ВМ Творко
Медична освіта, 36-38, 2015
22015
Досвід навчання лікарів-інтернів на базі навчально-практичних центрів ПМСД
КОІ Гребеник М.В., Шостак С.Є., Ярема Н.І., Зоря Л.В.
Сімейна медицина, 54, 2011
22011
Супутнє хронічне обструктивне захворювання легень як предиктор ускладнення клінічного перебігу та зниження якості життя при хронічному панкреатиті
ТВМ Бабінець Л.С., Квасніцька О.С., Криськів О.І., Герасимець Ю.М.
Буковинський медичний вісник 15 (№3), 153-156, 2011
22011
Оцінка якості життя при цукровому діабеті: методики та їхнє клінічне значення
ОВ Пронюк, ЛС Бабінець, ПВ Старичков, ОІ Криськів
Family medicine, 102-104, 2017
12017
Шляхи корекції остеодефіциту при хронічному панкреатиті
ІВ Семенова, ЛС Бабінець, ЮЯ Коцаба, ОІ Криськів, ОБ Велика, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 147-150, 2017
12017
Стан показників калікреїн-кінінової системи хворих на хронічний біліарний панкреатит із супутнім ожирінням
ЛС Бабінець, КЮ Кицай, ОІ Криськів
Здобутки клінічної та експериментальної медицини, 105, 2016
12016
Досвід організації навчання в інтернатурі
МВ Гребеник, ТБ Лазарчук, ОІ Криськів
Медична освіта, 37-40, 2016
12016
Оцінка стану імунного статусу та показників вітамінів групи В при хронічному панкреатиті
ЛС Бабінець, ЮВ Коваль, ОІ Криськів
Український медичний альманах, 7-8, 2012
12012
Деонтологічні аспекти практичної роботи лікарів-інтернів та субординаторів терапевтичного профілю
ВМТ М.В. Гребеник, О.І. Криськів, Бабінець Л.С.
Медична освіта, 33-35, 2010
1*2010
Вплив комплексного лікування хронічного панкреатиту з включенням гомеосиніатрії на параметри імунного статусу та синдрому ліпероксидації
СЛІ Бабінець Л.С., Криськів О.І.
Вісник наукових досліджень, 95-97, 2004
12004
ВПЛИВ СТРЕСУ НА НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ
ОІ Коцюба, МВ Гребеник, НІ Ярема, ОІ Криськів, ЛІ Зелененька
Відповідальний за випуск: проф. АГ Шульгай, 98, 2023
2023
Эффективность биорегуляционного подхода в комплексной коррекции эндогенной интоксикации при хроническом поражении панкреатогепатобилиарной системы
LS Babinets, OI Kryskiv, OR Shaihen, GO Khomin
GASTROENTEROLOGY 54 (2), 84-87, 2020
2020
ANALYSIS OF EFFICACY OF COMPLEX REHABILITATION USING GOLCOREFLEXOTHERAPY ON THE BASIS OF EVALUATION OF CLINICAL PARAMETERS AND LABORATORY INDICATORS IN DIABETES MELLITUS PATIENTS
LS Babinets, OV Redkva, TB Lazarchuk, OI Kryskiv
Тернопільський державний медичний університет, 2018
2018
Аналіз ефективності комплексної реабілітації із застосуванням голкорефлексотерапії на основі оцінки клінічних параметрів і лабораторних показників хворих на цукровий діабет
ЛС Бабінець, ОВ Редьква, ТБ Лазарчук, ОІ Криськів
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 238-239, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20