Подписаться
Микола Москалюк
Микола Москалюк
професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток переробної промисловості у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ–на початку ХХ століття
ММ Москалюк
Тернопіль: Видавництво “Рада, 2009
182009
Українська католицька народна партія і проблема польсько-українського порозуміння
М Москалюк
Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст, 221-224, 1997
151997
З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині XIX-на початку XX ст.
ММ Москалюк
Український історичний журнал, 75-85, 2008
142008
Український християнсько-суспільний рух Галичини в 20-х рр. ХХ ст
МФ Москалюк
К.: Сиглос, 1998
131998
боротьбі за церкву, націю й державу
Г Гладка, М Кугутяк, М Москалюк, БУ Хруслов
Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис Галичина, 67-72, 1998
121998
Загальний нарис промислового розвитку України в другій половині XIX-на початку XX ст
MM Moskali︠u︡k
Vydavnyctvo Ternopilʹsʹkoho nacionalʹnoho pedahohičnoho universytetu im. V …, 2007
112007
Розвиток обробної промисловості українських губерній Російської імперії в другій половині ХІХ–на початку ХХ століття
ММ Москалюк
Тернопіль: ТНПУ, 75, 2012
102012
Історія України
ВА Греченко
Модульний курс. Навчальний посібник/Греченко ВА—Х.: Торсінг плюс 384, 2009
102009
Андрей Шептицький і Український Католицький Союз
М Москалюк
Історія релігій в Україні, 3-8, 2000
92000
Український християнсько-суспільний рух у Галичині (1920–1939 рр.)
МФ Москалюк
Михайло Федорович Москалюк.–Київ, 1999.–19 с, 1999
91999
Державотворча концепція українських християнських суспільників у міжвоєнній Галичині (1920-1939)
М Москалюк
Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис/[гол. ред. М …, 2000
82000
Український християнсько-суспільний рух Галичини в 20-х pp
М Москалюк
XX ст. Автореферат дис. на здобуття наук. ступ. канд. політ. наук. Київ, 1998
81998
Український клерикалізм та націоналізм у міжвоєнні роки: ідейні розходження, взаємовпливи, пошуки компромісу
О Єгрешій, М Москалюк
Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис …, 0
8
Використання технологій дистанційного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів
ММ Москалюк, НВ Москалюк
Физико-математическое образование, 79-84, 2020
62020
Українська зовнішня торгівля в другій половині XIX–на початку XX ст
ММ Москалюк
Пам’ять століть: Історичний науковий та літературний журнал 6, 70-76, 2007
62007
Підвищення мотивації студентів в умовах дистанційного навчання під час військових дій
М Москалюк, Н Москалюк
Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, С. 118-127, 2022
52022
Тютюнова промисловість українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
М Москалюк
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
52015
Інфраструктура та технічна характеристика цукрових заводів українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
ММ Москалюк
Гуржіївські історичні читання, 213-215, 2011
52011
Розвиток харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ММ Москалюк
ММ Москалюк, 73-77, 2005
52005
Проблема целібату в християнсько-суспільному житті Галичини 20-х-30-х років ХХ століття/Михайло Москалюк
М Москалюк
Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис.-Івано …, 1997
51997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20