Доценко Сергій Ілліч
Доценко Сергій Ілліч
● Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Verified email at khntusg.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Криптография нового поколения: Интегральные уравнения как альтернатива алгебраической методологии
ГК Броншпак, ИА Громыко, СИ Доценко, ЕЛ Перчик
Прикладная радиоэлектроника, 337-349, 2014
102014
К вопросу о кризисе системной методологии и пути его преодоления
СИ Доценко
Технологический аудит и резервы производства 4 (1 (18)), 2014
102014
Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів
АІ Прокопенко, АИ Прокопенко, ЄВ Підчасов, ЕВ Подчасов, ...
ХНПУ імені ГС Сковороди, вид.«Мітра», 2019
82019
Оптимальні методи управління будівельною організацією комбінатного типу Текст
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВВ Клюєва, МО Терещук
Управління розвитком складних систем, 147-154, 2018
72018
Розвиток принципу бінарних відносин в теорії управління економічними процесами
СІ Доценко, СИ Доценко
Полтав. держ. аграр. акад., ПП" Технолог. Центр", 2015
72015
On the issue of system methodology crisis and ways to overcome it
С Доценко
Technology audit and production reserves 4 (1), 12-17, 2014
62014
Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу (теоретичні та методологічні засади)
СО Доценко, СА Доценко
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, Вид-во …, 2018
52018
Время как фундаментальный организационный фактор в общей теории предприятия
СИ Доценко
монография/СИ Доценко, 2013
52013
Методологія декомпозиції змісту організаційних задач енергетичної діяльності підприємств
СІ Доценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2011
52011
Формирование ведомственной системы сбора метеоданных в условиях эффективного оптового рынка электроэнергии
НН Титов, МС Доценко, СИ Доценко, НМ Черемисин, ПД Лежнюк
Працi Iнституту електродинамiки НАН України. Спецiальний випуск. Енергетичнi …, 2009
52009
Методологія організації процесів енергетичної діяльності підприємств АПК
СІ Доценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 0
5
Principle of the total organization of intellectual systems
СІ Доценко
Radioelectronic and computer systems, 4-16, 2019
42019
Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВВ Клюєва, СП Пальчик
КНУБА, 2018
42018
Розвиток творчої уяви учнів початкових класів під час вивчення природничо-математичних дисциплін
С Доценко
Рідна школа, 34-39, 2016
42016
Архітектоніка функціональної системи як елемент організації діяльності в загальній теорії підприємства
СІ Доценко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та …, 2013
42013
Удосконалення моделі системи енергетичного менеджменту
СІ Доценко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
42012
Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому
ВІ Савенко, СІ Доценко, ВВ Клюєва, СП Пальчик, МО Терещук
Управління розвитком складних систем, 195-204, 2019
32019
Генетичний підхід до ділової досконалості та ізоморфізм структури будівельної організаціїї
ВІ Савенко, ВВ Клюєва, СІ Доценко, СП Пальчик
Чернігів: ЧНТУ, 2018
32018
Формування та розвиток просторової уяви учнів шляхом створення та використання 3D моделей
СА Пойда, ТВ Галич
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія …, 2018
32018
Обоснование технологии и оборудования с целью получения соевого компонента для пищевых систем различного назначения
СМ Доценко, ЮА Гужель, ИВ Агафонов, ЛА Ковалёва, СП Волков
Вестник Красноярского государственного аграрного университета, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20