Ольга Олександрівна Пушко / Olha Pushko / Ольга Олександрівна Синявська / Olga Syniavska
Ольга Олександрівна Пушко / Olha Pushko / Ольга Олександрівна Синявська / Olga Syniavska
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE MARKET IN UKRAINE
V Babenko, O Syniavska
Технологічний аудит та резерви виробництва 5 (4(43)), 40-45, 2018
132018
Factors of the development of international e-commerce under the conditions of globalization
V Babenko, Z Kulczyk, I Perevosova, O Syniavska, O Davydova
SHS Web of Conferences, 2019
32019
Automated Software Vulnerability Testing Using In-Depth Training Methods
A Kuznetsov, O Shapoval, K Chernov, Y Yeromin, M Popova, O Syniavska
CEUR Workshop Proceedings, 227-240, 2019
22019
Optimization model of Bass
V Oliinyk, I Wiebe, O Syniavska, V Yatsenko
Journal of Applied Economic Sciences 13 (8(62)), 2168 –2183, 2018
22018
Using economic-mathematical modeling in the study of the economic component of terrorism
J Dean, O Syniavska, S Mynenko
SocioEconomic Challenges 1 (2), 103-109, 2017
22017
Концепція оцінювання якості сервісу банківських установ
ОО Синявська
Бізнес Інформ, 103-108, 2015
22015
Застосування теорії моделей життєвих циклів організацій при визначенні стилю управління
ОО Синявська
Європейські перспективи, 192-195, 2012
22012
Security of e-banking systems: modelling the process of counteracting e-banking fraud
O Syniavska, N Dekhtyar, O Deyneka, T Zhukova, O Syniavska
SHS Web of Conferences, 2019
12019
Дослідження впливу економічного розвитку країни на рівень тероризму
ОО Синявська, СВ Миненко
Глобальні та національні проблеми економіки, 621-626, 2017
12017
Методичні підходи до кількісної оцінки якісних економічних категорій
ОО Синявська, ВС Домбровський
Інвестиції: практика та досвід, 81-85, 2014
12014
Застосування методів нечіткої логіки при оцінюванні якості банківських послуг
ОО Синявська, ОА Синявская
Донецьк: ТОВ" Цифрова типографія", 2014
12014
Використання методів математичного моделювання при кримінологічному прогнозуванні (частина перша)
ОО Синявська, ОЮ Синявська
Публічне право, 136-144, 2017
2017
Using Google Trends for nowcasting an unemployment rate in Ukraine
O Syniavska
Економіко-математичне моделювання: зб. мат. Першої нац. наук.-метод. конф …, 2016
2016
Економіко-математичні методи оцінювання та управління якістю послуг банківських установ
ОО Синявська, ММ Іванов
Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-економічних …, 2015
2015
Аналіз сучасних методів оцінювання якості банківських послуг
ОО Синявська
Сучасні концепції управління соціально-економічним розвитком держами …, 2015
2015
Модель управління якістю банківських послуг
ОО Синявська
Інформаційні технології та моделювання в економіці : матеріали міжнар. наук …, 2015
2015
Метод оцінювання якості послуг банківських установ
ОО Синявська
Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави : матеріали …, 2015
2015
Основные тенденции развития рынка банковских услуг в Украине
ОА Синявская
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 32-35, 2015
2015
Модель управління якістю банківських послуг
ОО Синявська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
2015
Моделювання процесу управління депозитними коштами банку
ОО Синявська
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : матеріали …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20