Підписатись
Наталія Миколаївна Лоскутова; Наталия Николаевна Лоскутова;  Loskoutova Nathalie; Loskutova Nathalie
Наталія Миколаївна Лоскутова; Наталия Николаевна Лоскутова; Loskoutova Nathalie; Loskutova Nathalie
Маріупольський державний університет / Mariupol State University
Підтверджена електронна адреса в mdu.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Кінематографічна термінологія: структура та семантика (на матеріалі французької та української мов): дисс.… канд. філол. наук.: спец. 10.02. 17 «Порівняльноісторичне і …
НМ Лоскутова
Дис. Одеса, 2016
142016
Особливості суфіксального термінотворення у кінематографічній терміносистемі французької та української мов
Н Лоскутова
Львівський філологічний часопис, 149-154, 2018
32018
Терміни-юкстапозити в терміносистемі кінематографа французької та української мов
Н Лоскутова
Наукові записки, 144–148, 2014
32014
Процес семантичної деривації в кінематографічній терміносистемі французької та української мов
Н Лоскутова
Наукові записки Національного університету «Острозька академія», 164–167, 2014
22014
Синонімічні відносини у кінематографічній терміносистемі у французькій та українській мовах
Н Лоскутова
Одеський лінгвістичний вісник 3 (9), 26–30, 2017
12017
Репрезентация природы терминологической единицы как языкового знака
Н Лоскутова
Актуальні проблеми науки та освіти, 282–283, 2016
12016
Синтаксичний спосіб утворення кінематографічних термінів французької та української мов
Н Лоскутова
Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство), 247–251, 2015
12015
Проблеми та завдання порівняльного термінознавства
Н Лоскутова
Актуальні проблеми науки та освіти, 202–204, 2013
12013
Характеристика інтернаціоналізмів у терміносистемі кінематографа французької та української мов
Н Лоскутова
Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, 213–220, 2013
12013
Особенности функционирования омонимов в кинематографической терминологии французского языка
Н Лоскутова
Нова філологія, 180–184, 2013
12013
До питання про сутність та властивості внутрішньої форми слова
Н Лоскутова
Актуальні проблеми науки та освіти, 218–220, 2012
12012
Струкутрні та словотворчі особливості французької й української кінематографічної термінології
Н Лоскутова
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах, 18–29, 2012
12012
Шляхи поповнення кінематографічної термінології французької мови
Н Лоскутова
Нова філологія, 111–114, 2012
12012
Українська термінологія : проблеми та недоліки
Н Лоскутова
Наукові праці Кам’янець-Подільського університету ім. Івана Огієнка, 188–192, 2011
12011
ББК 81.2 Фр я 73
НМ Лоскутова
2021
ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОЛОГІЮ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
НМ Лоскутова
Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти …, 2021
2021
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ТЕРМІНОЛОГІЯ» ТА «ТЕРМІНОСИСТЕМА»
НМ Лоскутова
Актуальні проблеми науки та освіти: збірник матеріалів ХХІІ підсумкової …, 2020
2020
Полісемія в кінематографічній терміносистемі французької мови
НМ Лоскутова
2020
Variante lexico-semantique en tant que partie integrale de la structure semantique du mot
N Loskoutova
Actes du 3ème Colloque international francophone en Ukraine 3–4 octobre …, 2019
2019
Структурные особенности антонимов в кинематографической терминосистеме французского и украинского языков
Н Лоскутова
International scientific and practical conference “Research of different …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20