Олександр Маєвський = О Маєвський = Маєвський О = ОЄ Маєвський = Маєвський ОЄ / Маевский АЕ = АЕ
Олександр Маєвський = О Маєвський = Маєвський О = ОЄ Маєвський = Маєвський ОЄ / Маевский АЕ = АЕ
Підтверджена електронна адреса в univ.net.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мікроструктурні зміни в язиці, викликані впливом малих доз опіоїду протягом 42-х і 56-ти діб (експериментальне дослідження)
ІО Онисько, РМ Онисько, АП Король, ОЄ Маєвський
Вісник морфології, 280-285, 2013
82013
Ехокардіографічні особливості кінцевого діастолічного і систолічного об’ємів лівого шлуночка, ударного об’єму, хвилинного об’єму серця, фракції викиду, ударного і серцевого …
ОЄ Маєвський
Biomedical and Biosocial Anthropology, 12-17, 2009
72009
Амплітудні й швидкісні показники руху мітрального й аортального клапанів серця та швидкість циркулярного вкорочення волокон міокарда лівого шлуночка в юнаків та дівчат різних …
ІВ Гунас, ОЄ Маєвський, ЛА Сарафинюк
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина, 27-32, 2009
52009
Морфологічні прояви пошкоджень та компенсаторно-пристосувальних реакцій в легенях ta печінці щурів у відповідь на наслідки локальної гіпер-та гіпотермії шкіри
ІВ Гунас, ЮЙ Рудий, ГВ Даценко, ОЄ Маєвський, ОМ Шаповал
Вісник проблем біології і медицини, 2003
42003
Correlation constitutional parameters of a body in practically healthy women of middle intermediate somatotypes with rheoencephalography indicators
OA Serebrennikova, VV Semenchenko, SV Dmytrenko, AI Semenenko, ...
Мир медицины и биологии, 2018
32018
Features of somatotype and body weight component composition in patients with acne: boys and girls of Podillya region of Ukraine
I Gunas, O Majewski, I Makarchuk
Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 29 (2), 97-100, 2016
32016
Зміни на електроннномікроскопічному рівні в тканинах язика під впливом малих доз опіоїду в кінці 6 і 8 тижнів (експериментальне дослідження)
ІО Онисько, РМ Онисько, АП Король, ОЄ Маєвський
Biomedical and biosocial anthropology, 13-20, 2013
32013
Закономірності вікових і конституціональних параметрів серця у здорових юнаків і дівчат Поділля
ОЄ Маєвський
Вінницький національний медичний університет, 2012
32012
Особливості взаємозв'язків сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських дівчат мезоморфного соматотипу
ІВ Гунас, ОЄ Маєвський, ІМ Кириченко, ОІ Башинська
Мир медицины и биологии 8 (1), 2012
32012
The sixth layer of the cornea: is it fiction or real fact?
YR Saldan, OE Maievskyi, YY Saldan, AV Artemov, AP Korol
Вісник морфології, 395-399, 2016
22016
Дискримінантні моделі можливості захворювання та особливостей перебігу вугрової хвороби у дівчат подільського регіону України в залежності від розмірів тіла
СВ Дмитренко, ОЄ Маєвський, ІМ Макарчук
Мир медицины и биологии 12 (4 (58)), 2016
22016
Моделювання за допомогою дискримінантного аналізу можливості захворювання та особливостей перебігу вугрової хвороби в юнаків Поділля
ІМ Макарчук, ОЄ Маєвський, ІВ Гунас
Вісник морфології, 160-163, 2016
22016
Рак молочної залози. Сучасні методи діагностики з використанням онкомаркерів, специфічна імунотерапія
ОЄ Маєвський
Вісник Вінницького національного медичного університету, 635-640, 2014
22014
Изменения митохондриома сократительных кардиомиоцитов крыс на этапах постнатального онтогенеза
СВ Козлов, АЕ Маевский, ВД Мишалов, ОН Сулаева
Morphologia, 37-42, 2014
22014
Обхватні розміри тіла у здорових та хворих на вугрову хворобу юнаків та дівчат Поділля
ОЄ Маєвський, ІМ Макарчук
Мир медицины и биологии 10 (4-1 (46)), 2014
22014
Обхватні розміри тіла у здорових та хворих на вугрову хворобу юнаків та дівчат Поділля
ОЄ Маєвський, ІМ Макарчук
Мир медицины и биологии 10 (4-1 (46)), 2014
22014
Особливості взаємозв'язків сонографічних параметрів серця з антропо-соматотипологічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських юнаків та дівчат загальної …
ОЄ Маєвський
Видавництво СумДУ, 2012
22012
Стереометричні зміни в печінці щурів при корекції мексидолом наслідків холодової травми шкіри
ОЄ Маєвський, ІВ Гунас
Вісник Вінницького державного медичного університету, 2003
22003
Histochemical picture in the skin of rats 1, 3, 7, 14, 21 and 30 days after burning of ІІ-ІІІ degrees on the background of injection during first 7 days of 0.9% NaCl solution
ОY Маievskyi, КS Volkov, ZM Nebesna, YV Mironov, AV Shayuk
Reports of morphology 24 (2), 50-56, 2018
12018
Dynamics of histochemical changes in the skin of rats within a month after the burning of II-III degrees on the background of the injection first 7 days HAES-LX-5% solution
OY Maievskyi, SV Bobruk, IV Gunas
Мир медицины и биологии, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20