Руденко В.П. Rudenko V.P.
Руденко В.П. Rudenko V.P.
NUPh НФаУ Национальний фармацевтичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы)
АГ Сербин, ЛС Картмазова, ВП Руденко, ТП Гонтовая, У Пос
Х.: Колорит, 2006.–86 с, 2006
112006
Атлас по анатомии растений
АГ Сербин, ЛС Картмазова, ВП Руденко, ТН Гонтовая
Растительная клетка, ткани, органы. Колорит, Харьков, 2006
112006
Фармакогностичне вивчення рослин роду злинка
ВП Руденко
спец. 15.00. 02.–Х., 1997.–23 с, 1997
71997
Вимоги та відмінності нової версії міжнародних стандартів якості
ВП Руденко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та …, 2015
42015
Строение эпидермы вегетативных и генеративных органов Stenactis annua
ВП Руденко
Редакційна колегія: проф. Гонтова ТМ (голова), доц. Кічимасова ЯС, ас …, 2014
42014
Интенсификация-главное направление эффективного развития овощеводства в Крыму
ВЕ Руденко
Научные труды Южного филиала Национального университета биоресурсов и …, 2011
22011
Порівняльна фармакогностична характеристика Fumaria officinalis L. та Fumaria Shleicheri Soy.-Willem.
ЮС Прокопенко, ВА Георгіянц, ВП Руденко, ВА Георгиянц
22010
МОТИВИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПЕРСОНАЛОМ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПРАКТИЦІ
ВІ Руденко
Запоріжжя: Класичний приватний ун-т, 2018, 2018
12018
Перспективи використання електронного гербарію у структурі медико-біологічної освіти
ТМ Гонтова, ЛМ Сіра, ВП Гапоненко, ТН Гонтовая, ЛМ Серая, ...
12018
Роль олімпійської освіти у формуванні національної самосвідомості учнівської молоді
В Коваль, В Ткачук, С Степанюк, В Руденко, М Чемерис
12017
Персонал органів та установ виконання покарань як суб’єкт кримінально-виконавчої діяльності в Україні
ІМ Копотун, ВІ Руденко
Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра, 172-180, 2017
12017
Зміст технічних дисциплін у контексті системної організації технічного знання
ВМ Руденко
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 7-11, 2016
12016
Анатомо-морфологічна будова вегетативних органів рослини
ТМ Гонтова, ВП Руденко, ЛМ Сіра, АГ Сербін, ТН Гонтовая, АГ Сербин
12015
Анатомо-діагностичне дослідження надземної частини курая пагорбкового (Salsola collina L.)
АВ Глущенко, ВП Руденко, ВА Георгіянц, ВА Георгиянц
12013
Анатомічна будова надземної частини ласкавця золотистого (Bupleurum aureum Fisch.)
АВ Глущенко, ВП Руденко, СВ Гарна, СВ Гарная
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського …, 2013
12013
Проблеми становлення прокуратури як державного органу, що здійснює нагляд за дотриманням прав і свобод людини і громадянина
ВЮ Руденко
Держава і право, 2010
12010
Дослідження анатомічної будови надземної частини гірчака монпелійського (г. різнолистого)-Polygonum monspeliaense Thieb. eх Pers (P. heterophyllum Lindm.)
ВМ Одинцова, ВП Руденко, ОВ Мазулін, ОМ Денисенко
Запорожский медицинский журнал, 115-118, 2010
12010
РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ РІДКІСНОЇ ФІТОБІОТИ НА ЗАПОВІДНИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ДЛЯ ЗАПОВІДАННЯ ТЕРИТОРІЯХ ЗАЧЕПИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВЩИНИ
ОВ Філатова, ТМ Гонтова, ВП Руденко
Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія, 36-45, 2020
2020
Будова епідерми стебла та листків фацелії пижмолистої
КВ Чорноволенко, ВП Руденко
2020
Медицинская ботаника. Тестовые задания для подготовки к лицензионному экзамену Крок 1 (Ботаника)
ТН Гонтова, ВП Гапоненко, ВП Руденко, ЛМ Серая, СВ Романова, ...
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20