Follow
Даценко Виктория Владимировна
Даценко Виктория Владимировна
Университет таможенной службы и финансов
Verified email at amsu.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль оксида азота в механизмах формирования рефлекторных вазомоторных реакций
AА Мойбенко, ВБ Павлюченко, ВВ Даценко, ВА Майский
Успехи физиологических наук 36 (4), 3-12, 2005
272005
Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення
Н Шевченко, В Даценко
Україна: аспекти праці, 3-7, 2012
182012
Формування Пенсійного фонду: реальність потенційних джерел
ШВМ Діхтєрьова В.В.
Фінанси України, С. 58 – 62., 2001
142001
Методичний підхід до оцінювання ефективності маркетингового забезпечення діяльності підприємства
НВ Герасимяк, ОВ Ковальчук, ВВ Даценко
Економіка та управління підприємствами, 331-336, 2018
132018
Вплив маркетингової товарної політики на поведінку споживачів в умовах кризи
ВД Хурдей, ВВ Даценко, ЛЮ Семенова
Економічний простір, 96-100, 2021
122021
Роль оксида азота в рефлекторной саморегуляции кровообращения
АА Мойбенко, ВБ Павлюченко, ВВ Даценко
Досягнення біології та медицини 1, 72, 2003
122003
Пенсійне страхування в фінансовій системі держави
ВВ Даценко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 08–гроші, фінанси і кредит/ВВ Даценко …, 2011
92011
Роль пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення
ВВ Даценко
Наукові праці НДІ, 97-104, 2002
92002
та ін. Дослідження ролі ендотелійзалежних факторів у реалізації кардіогенних рефлексів за нормальних та патологічних умов
ОО Мойбенко, ВБ Павлюченко, ВВ Даценко
Фізіол. журн 46 (2), 19-32, 2000
92000
Митна безпека як складова економічної безпеки держави
ВВ Даценко
Ефективна економіка, 2017
72017
Фіскальні інструменти стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств
ЛБ Баранник, ВВ Даценко
Науковий погляд: економіка та управління, 29–39-29–39, 2017
72017
Влияние ингибирования NO-синтаз на кардиогенные депрессорные рефлексы у животных разных видов
АА Мойбенко, ВБ Павлюченко, ВВ Даценко
Нейрофизиология 35 (5), 418-424, 2003
72003
Напрями вдосконалення пенсійного страхування як елемента фінансової системи держави
ХЗ Махмудов, ВВ Даценко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
52010
Напрями вдосконалення пенсійного страхування як елемента фінансової системи держави
ХЗ Махмудов, ВВ Даценко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
52010
Сучаснi уявлення про бiологiчну роль флавоноїдiв
АА Мойбенко, ВБ Павлюченко, ВВ Даценко
Досягнення бiологiї та медицини, 72, 2003
52003
105. Роль биологически активных веществ в формировании кардиогенных рефлекторных влияний на кровообращение
ВБ Павлюченко, АА Мойбенко, ВВ Даценко
Физиол. журн.(Киев). 46 (4), 101, 2000
52000
Исследование роли эндотелийзависимых факторов в реализации кардиогенных рефлексов при нормальных и патологических условиях
АА Мойбенко, ВБ Павлюченко, ВВ Даценко, МЯ Юзьков, ВИ Азаров
Физиол. журн 46 (2), 19-32, 2000
52000
Пенсійне страхування як чинник стимулювання трудової активності населення
ВВ Даценко
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
32016
Удосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні
ВВ Даценко, ІІ Туболець
Ефективна економіка, 2012
32012
Організація виробничої та маркетингової діяльності малого і середнього бізнесу: монографія
КС Жадько, ІД Падерін, ДА Міщенко, ВВ Даценко, СВ Каюн, ...
Університет митної справи та фінансів, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20