Наталія Сиротенко, Nataly Syrotenko
Наталія Сиротенко, Nataly Syrotenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова
Одеський національний економічний університет, 2012
212012
Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі)
НА Сиротенко
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe, 2007
122007
Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін
ЮБ Слободяник, НА Сиротенко
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2018
102018
Запаси–об’єкт обліку та контролю: сучасний стан та напрями вдосконалення
НА Сиротенко
Одеський державний економічний університет, 2009
72009
Питання класифікації матеріальних ресурсів промислового підприємства
НА Сиротенко
Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наукових праць., С. 142-146, 2002
42002
Звітність в умовах глобалізації
НА Сиротенко
КНТУ, 2011
32011
Digital-технології у підготовці фахівців з обліку та оподаткування
ЮБ Слободяник, НА Сиротенко
Одеський національний економічний уніерситет, 2019
2019
Перспективи запровадження дуальної форми навчання при підготовці фахівців з обліку і оподаткування
ЮБ Слободяник, НА Сиротенко
Одеський національний економічний уніерситет, 2018
2018
Проблеми реалізації принципу академічної доброчесності при підготовці докторів філософії (PhD)
НА Сиротенко, ЮБ Слободяник
Запорізький національний університет, 2017
2017
Академічний плагіат: вплив академічної доброчесності на якість вищої освіти
НА Сиротенко, ЮБ Слободяник
Одеський національний економічний університет, 2017
2017
Розділ 5. Облік випуску готової продукції
НА Сиротенко, ВВ Муравська
Фінансовий облік-1 (Частина ІІ), С. 295-320, 2015
2015
Питання обліку податкових різниць
НА Сиротенко, ВВ Муравська
Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку обліку, контролю …, 2014
2014
Фінансовий облік - 1 (Частина І): Навч. посіб. / За ред Максімової В.Ф.
НА Сиротенко
5.8 Проблемні питання обліку запасів, С. 382-389, 2013
2013
Бухгалтерський облік (частина ІІ): Навч. посібник / За ред. доктора економічних наук, професора В.Ф. Максімової.
НА Сиротенко
ГЛАВА 8. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ, С. 243-283, 2013
2013
Облік у механізмі реалізації ефективного управління: Монографія / За наук. ред. проф. В.Ф. Максімової
НА Сиротенко
Одеський національний економічний університет, 2012
2012
Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік: Підручник
НА Сиротенко
Глава 18 Основи формування фінансової звітності за МСФЗ, С. 433-463; С. 600-610, 2012
2012
Національна система обліку: сучасний стан та перспективи розвитку
НА Сиротенко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Перспективи розвитку …, 2011
2011
Податковий кодекс України: сьогодення та перспективи
НА Сиротенко
Одеський національний економічний університет, 2011
2011
Інформаційне забезпечення системи обліку виробничих запасів у світлі інтеграційних процесів
НА Сиротенко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Сучасні вимоги до …, 2009
2009
Еколого-соціальні показники в звітності підприємств
НА Сиротенко
Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління: Зб. наукових праць …, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20