Наталія Сиротенко, Nataly Syrotenko
Наталія Сиротенко, Nataly Syrotenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова
Одеський національний економічний університет, 2012
282012
Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін
ЮБ Слободяник, НА Сиротенко
Облік і фінанси, 72-79, 2018
172018
Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі)
НА Сиротенко
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe, 2007
122007
Запаси–об’єкт обліку та контролю: сучасний стан та напрями вдосконалення
НА Сиротенко
Одеський державний економічний університет, 2009
92009
Питання класифікації матеріальних ресурсів промислового підприємства
НА Сиротенко
Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наукових праць., С. 142-146, 2002
52002
Звітність в умовах глобалізації
НА Сиротенко
КНТУ, 2011
22011
Звіт про управління: якісні характеристики та досвід підготовки підприємствами пасажирського транспорту
ЮБ Слободяник, НА Сиротенко
2020
Digital-технології у підготовці фахівців з обліку та оподаткування
ЮБ Слободяник, НА Сиротенко
Одеський національний економічний уніерситет, 2019
2019
Preparation, Presentation and Auditing of Financial Statements: The Trajectory of Changes
ЮБ СЛОБОДЯНИК, НА СИРОТЕНКО
Облiк i фiнанси, 72-79, 2018
2018
Перспективи запровадження дуальної форми навчання при підготовці фахівців з обліку і оподаткування
ЮБ Слободяник, НА Сиротенко
Одеський національний економічний уніерситет, 2018
2018
Проблеми реалізації принципу академічної доброчесності при підготовці докторів філософії (PhD)
НА Сиротенко, ЮБ Слободяник
Запорізький національний університет, 2017
2017
Академічний плагіат: вплив академічної доброчесності на якість вищої освіти
НА Сиротенко, ЮБ Слободяник
Одеський національний економічний університет, 2017
2017
Розділ 5. Облік випуску готової продукції
НА Сиротенко, ВВ Муравська
Фінансовий облік-1 (Частина ІІ), С. 295-320, 2015
2015
Питання обліку податкових різниць
НА Сиротенко, ВВ Муравська
Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми розвитку обліку, контролю …, 2014
2014
Фінансовий облік - 1 (Частина І): Навч. посіб. / За ред Максімової В.Ф.
НА Сиротенко
5.8 Проблемні питання обліку запасів, С. 382-389, 2013
2013
Бухгалтерський облік (частина ІІ): Навч. посібник / За ред. доктора економічних наук, професора В.Ф. Максімової.
НА Сиротенко
ГЛАВА 8. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ, С. 243-283, 2013
2013
Облік у механізмі реалізації ефективного управління: Монографія / За наук. ред. проф. В.Ф. Максімової
НА Сиротенко
Одеський національний економічний університет, 2012
2012
Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік: Підручник
НА Сиротенко
Глава 18 Основи формування фінансової звітності за МСФЗ, С. 433-463; С. 600-610, 2012
2012
Національна система обліку: сучасний стан та перспективи розвитку
НА Сиротенко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Перспективи розвитку …, 2011
2011
Податковий кодекс України: сьогодення та перспективи
НА Сиротенко
Вісник соціально-економічних досліджень, 135-142, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20