Підписатись
Наталія Сиротенко, Nataliia Syrotenko
Наталія Сиротенко, Nataliia Syrotenko
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Глава 18. Основи формування фінансової звітності за МСФЗ
НА Сиротенко
Одеса: ОНЕУ, 433-463, 2012
65*2012
Бухгалтерський облік
ВФ Максімова
Одеський національний економічний університет, 2012
272012
Запаси - об’єкт обліку та контролю: сучасний стан та напрями вдосконалення
НА Сиротенко
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр./голов. ред. МІ Звєряков, 2009
102009
Підготовка, подання та аудит фінансової звітності: траєкторія змін
НА Сиротенко, ЮБ Слободяник
Облік і фінанси, 72-79, 2018
82018
Функції обліку та контролю в системі управління матеріальним забезпеченням виробництва (на прикладі підприємств кондитерської галузі)
НА Сиротенко
http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124056233, 2007
62007
Environmental disclosures in the management report: transparency, responsibility and communication
N Syrotenko, N Pravdiuk, Y Slobodyanik, S Holovatska, T Skrypko
Independent Journal of Management & Production 12 (3), s187-s204, 2021
42021
Розвиток систем обліку та контролю в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків
НА СИРОТЕНКО, ЮБ СЛОБОДЯНИК
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право., 38-47, 2020
4*2020
Державний аудит як сучасний інструмент попередження корупції
НА Сиротенко, ЮБ Слободяник, ІІ Матієнко-Зубенко, ІО Мариніч
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3 (34), 158-166, 2020
1*2020
Звітність в умовах глобалізації
НА Сиротенко
КНТУ, 2011
12011
Сучасні форми здобуття вищої освіти для фахівців обліково-податкового спрямування: актуальні виклики та перспективи розвитку
НА Сиротенко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ : ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ …, 2024
2024
Особливості розкриття інформації українськими підприємствами в умовах воєнного стану
НА Сиротенко
2023
Підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в умовах воєнного стану в Україні
Х Левандовська, НА Сиротенко
Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-методичної конференції …, 2023
2023
Особливості відображення інформації в Звіті про управління за 2022 рік
НА Сиротенко
Видавничий дім «Гельветика», 2022
2022
Інформація про екоподії в системі обліку господарюючого суб'єкту в умовах воєнного стану в Україні
НА Сиротенко
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції …, 2022
2022
Академічна заборгованість здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»: сучасний стан та управлінські рішення
НА Сиротенко
Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку …, 2022
2022
Особливості інформаційного забезпечення облікових операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
НА Сиротенко
Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях …, 2021
2021
Проблеми обліку та аудиту екологічної діяльності підприємства
НА Сиротенко, ЮБ Слободяник
Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції …, 2021
2021
Особливості підготовки здобувачів вищої освіти в умовах карантину: дистанційний режим чи дистанційна форма навчання?
НА Сиротенко, ЮБ Слободяник
Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку …, 2021
2021
Розділ Б, п. 6 Екологічний облік
НА Сиротенко
Управління ефективністю діяльності : навчальний посібник / [Н. О. Лоханова …, 2021
2021
Інформаційна цінність Звіту про управління
НА Сиротенко
Рекомендовано до видання Вченою радою факультету обліку та податкового …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20