Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal
International Scientific E-Journal
Підтверджена електронна адреса в are-journal.com - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Ecologically certified agricultural production management system development
Y Dankevych, V Dankevych, O Chaikin
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (4 …, 2016
222016
Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия
А Яниогло
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 1 (1 …, 2015
132015
Переваги і ризики надконцентрації агропромислового виробництва та земельних ресурсів: економічний, екологічний та соціальний аспект
Є Данкевич, В Данкевич
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (3 …, 2016
112016
Удосконалення моделі управління аграрними проектами
O Присяжнюк, M Плотнікова
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 3 (1 …, 2017
82017
Шляхи підвищення економічної та соціальної ефективності виробництва продукції скотарства
В Шиян, О Лебединська, О Ксьонова
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 1 (1 …, 2015
7*2015
Improving the model of agricultural project management
О Prysiazhniuk, M Plotnikova
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 3 (1 …, 2017
62017
Entrepreneurship in organic production – an incentive for sustainable rural development
V Terziev
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (4 …, 2016
52016
Benefits and risks overconcentration agricultural production and land resources: economic, environmental and social aspect
Y Dankevych, V Dankevych
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (3 …, 2016
42016
Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні
А Алієва
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (1 …, 2016
4*2016
Науково-методичні засади розвитку маркетингу інновацій аграрних підприємств
Ю Кузнецова
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 1 (2 …, 2015
4*2015
Comprehensive system of ensuring the economic security of enterprise
A Ianioglo
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 1 (1 …, 2015
42015
Socio-economic and environmental sustainability of Bulgarian farms
H Bachev
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 3 (2 …, 2017
32017
Концептуальна сутність і структура агропродовольчого ринку
Ю Самойлик
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (4 …, 2016
32016
The classification of forms of public-private partnership: synthesis foreign and domestic experience
Y Zaloznova, I Petrova, N Trushkina
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (3 …, 2016
32016
Wykorzystanie źródeł informacji fachowych przez mieszkańców obszarów wiejskich
K Krzyżanowska, А Sikorska
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (3 …, 2016
32016
Методичні підходи до формування й оцінки фінансового механізму аграрних підприємств
Н Танклевська, О Синенко
Agricultural and Resource Economics International Scientific E-Journal 2 (2 …, 2016
3*2016
Обґрунтування необхідності інформаційного забезпечення управління потоками відходів на підприємствах олійно-жирової галузі
О Сумець
Agricultural and Resource Economics International Scientific E-Journal 2 (2 …, 2016
3*2016
Формування витрат у скотарстві як об’єкт економічного управління
Л Кучер
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 2 (1 …, 2016
3*2016
Scientific and methodical bases of development of marketing of innovations at agrarian enterprises
Y Kuznetsova
Agricultural and Resource Economics International Scientific E-Journal 1 (2 …, 2015
32015
Formation of sunflower production efficiency in the agricultural enterprises
N Kondratyuk
Agricultural and Resource Economics International Scientific E-Journal 1 (1 …, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20