Підписатись
Зоряна Майхрук; Mayhruk Z.V.; Zozana Mayhruk
Зоряна Майхрук; Mayhruk Z.V.; Zozana Mayhruk
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
On Multivariate Method of Qualitative Analysis of Hodgkin-Huxley Model with Decision Tree Induction
ZM V. Martsenyuk, K. Warwas, K. Augustynek, A. Klos-Witkowska, V. Karpinskyi ...
16th international conference on control, automation and systems (ICCAS …, 2016
12*2016
Decision support system for medical system research
VP Martsenyuk, IY Andrushchak, NM Gandzyuk, NY Klymuk, ...
XX International Conference PDMU-2012 Problems of Decision Making under …, 2012
52012
On implementation of decision tree induction in cloud platforms
V Martsenyuk, Z Mayhruk, M Karpinski, N Milian, I Andrushchak, ...
2019 Advances in Science and Engineering Technology International …, 2019
42019
Програмна реалізація чисельного методу оптимального керування біфуркацією в моделі Ходжкіна-Хакслі
ЗВ Майхрук
Вісник Хмельницького національного університету, 209, 2014
32014
Розробка кіберфізичних біосенсорних систем для медико-біологічних досліджень
АС Сверстюк, ОА Багрій-Заяць, АБ Горкуненко, ЗВ Майхрук, ...
Вісник Хмельницького національного університету, 252-257, 2019
22019
Побудова оптимального керування біфуркацією в моделі Ходжкіна-Хакслі на основі принципу максимуму
ВП Марценюк, ЗВ Майхрук
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 78-90, 2013
22013
On big graph data visualization of complex infrustructure networks
V Martsenyuk, S Rajba, D Jancarczyk, Z Mayhruk, N Milyan
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (2.1), 479-484, 2019
12019
Моделі та методи нелінійного аналізу електричної активності системи Ходжкіна-Хакслі
ЗВ Майхрук, ЗВ Майхрук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2017
2017
ICCAS 2016-2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems, Proceedings.-Сер. ICCAS 2016-2016 16th International Conference on Control, Automation and …
GY Yoon, HO Lim, A Yamamoto, M Karpmski, V Martsenyuk, I Gvozdetska, ...
Group 350, 352, 2016
2016
Алгоритмы качественного анализа модели Ходжкина–Хаксли активности аксона
ВП Марценюк, ЗВ Майхрук
Цели и задачи, 48, 2015
2015
Якісний аналіз системи рівнянь Ходжкіна–Хакслі електричної активності аксона на основі класифікаційних правил
З Майхрук
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
2014
Дослідження нелінійної динаміки в моделі Ходжкіна-Хакслі на основі експонент Ляпунова
ВП Марценюк, ЗВ Майхрук
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
2014
Реалізація чисельного методу оптимального керування біфуркацією в моделі ходжкіна-хакслі
ЗВ Майхрук
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 186-194, 2014
2014
Розробка кіберфізичних біосенсорних систем для медико-біологічних досліджень
Р МЕДИКО, АС СВЕРСТЮК, ОА БАГРІЙ-ЗАЯЦЬ, АБ ГОРКУНЕНКО, ...
Оригинальные статьи
О Антончик, А Джадуэй, В Шульгин, НН Велигоцкий, НН Скалий, ...
Бомба АЯ, Турбал ЮВ
АА Верлань, ДА Верлань, КС Чевська, АП Власюк, ТА Дроздовський, ...
Алгоритми якісного аналізу моделі Ходжкіна–Хакслі активності аксона
ВП Марценюк, ЗВ Майхрук
Цели и задачи, 43, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17