Подписаться
Ярмоліцька Ольга Василівна
Ярмоліцька Ольга Василівна
доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДУІТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене duit.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Scenario Modeling of Change of the Level of Tax Culture: The Case of Ukraine
OKOK O. Kravchenko, O. Yarmolitska, S. Shuliarenko
Academy of Accounting and Financial Studies Journal 23 (6), 1-10, 2019
72019
Економічні засади інноваційно-інвестиційного відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту
ОВ Ярмоліцька
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук, 2016
72016
Фактори впливу на інноваційно-інвестиційне відтворення основних засобів вітчизняних залізниць
ОВ Ярмоліцька
Проблеми і перспективи економіки та управління, 140-149, 2015
62015
Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту
ВП Гудкова, ОВ Ярмоліцька
Економічний форум, 129-138, 2016
42016
Економічний вплив показників діяльності залізниць України на відтворювальні процеси основних засобів
ОВ Ярмоліцька
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2012
42012
Управління виробничим потенціалом залізничного транспорту на основі бюджетування
М Стасишен, О Ярмоліцька
Збірник наук. праць ДЕТУТ, серія «Економіка і управління».–К.: ДЕТУТ.–2011 …, 0
4
Інноваційні проблеми економічного розвитку залізниць України
М Стасишен, О Ярмоліцька
Економіст, 43-46, 2012
32012
Неприбуткові організації в Україні: нормативно-правове регулювання та особливості обліку і оподаткування
В Тищенко, О Ярмоліцька
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, 131-143, 2019
22019
Аналіз структури операційних витрат промислових підприємств.
ЛД Ярмоліцька О.В., Безчасний О.У.
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2018
2*2018
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
ЗІА Ярмоліцька Ольга Василівна
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2 (№ 2(42)), 78-81, 2018
22018
Методика оцінки стану, ефективності використання основних засобів залізниць та процесів їх відтворення
ОВ Ярмоліцька
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2013
22013
ПРОБЛЕМИ НАРАХУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРА НИ
О Ярмоліцька
22011
DEFERRED INCOME TAX: IMPACT ON FINANCIAL AND TAX REPORTING (THE PRACTIСE OF UKRAINE AND GERMANY)
О Малишкін, С Рогозний, О Ярмоліцька, Ю Остапенко
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (39), 138-148, 2021
12021
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’КТІВ У АСПЕКТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
М Стасишен, О Ярмоліцька
Збірник наукових праць Державного економіко–технологічного університету …, 2010
12010
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ НА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ (ПІДПРИЄМСТВ) РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
О Ярмоліцька
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, 87-95, 2023
2023
Аналіз прагматичних аспектів системи фінансової звітності за МСФЗ у форматі XBRL
ОІ Малишкін, СМ Шуляренко, ОВ Ярмоліцька
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, 104-118, 2020
2020
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ОБЛІКУ
ОВ Ярмоліцька
Редакційна колегія: Краєвський ВМ, д. е. н., професор; Колісник ОП, к. е. н …, 2020
2020
Визначення оптимального строку використання основних засобів.
БОУ Ярмоліцька О.В.
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки", 48-55, 2019
2019
Інтегровані звіти українських компаній крізь призму вимог міжнародного стандарту і директив ЄС. Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській політехніці. Розвиток …
МОІ Ярмоліцька О.В.
2019
Структура інтегрованих звітів українських компаній на тлі вимог міжнародного стандарту
МОІ Ярмоліцька О.В.
Розвиток інтегрованої звітності підприємств: тези виступів Міжнар. наук …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20