Микола Володимирович Заполовський
Микола Володимирович Заполовський
асистент кафедри германського, загального і порівняльного мовознавства, Чернівецький національний
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Параболізми як реалізовані біблійні інакомовлення в німецькомовному публіцистичному тексті
МВ Заполовський
Нова філологія, 117-120, 2013
22013
Мовні когезивні засоби вираження порівняння в німецькомовних біблійних притчах
МВ Заполовський
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2010
22010
Образне поле німецькомовних біблійних параболізмів
МВ Заполовський
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2014
12014
Структурно-семантичні зміни біблійних інакомовлень у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексикографічних джерел)
МВ Заполовський
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
12012
Структурно-семантичні особливості біблійних інакомовлень у сучасній німецькій мові
М Заполовський
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія …, 2012
12012
Німецькомовні біблійні інакомовлення: Особливості їх видів та функціонування
М ЗАПОЛОВСЬКИЙ
Наукові записки.–Випуск 95.–Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч …, 2011
12011
ЛЕКСИЧНІ, СИНТАКСИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ Т. МАННА «БУДДЕНБРОКИ»
С Луник, М Заполовський
Science and Practice: Implementation to Modern Society: Proceedings of the …, 2019
2019
Basic Features of the Phonematic System in the Prehistory of the German
M Zapolovskyi
American Journal of Philology 139 (4 (2)), 887-894, 2018
2018
MEPS in the Multilingual Publishing and Translation
Z M.
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики …, 2017
2017
Структурно-композиційні особливості німецькомовних біблійних притч
МВ Заполовський
Linguistic Bulletin, 2016
2016
Besonderheiten der deutsch-ukrainischen Übersetzung von Kulturemen in F. Grillparzers Werken
Z Mykola
Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики …, 2016
2016
Синтагматичні властивості параболізмів у сучасній німецькій мові
МВ Заполовський
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2015
2015
Параболізми в німецькомовній біблійній картині світу
МВ Заполовський
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 40-47, 2015
2015
Парадигматичні властивості німецькомовних біблійних параболізмів
М Заполовський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
2015
Смислова структура німецькомовних біблійних параболізмів
ЗМ В.
Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика …, 2014
2014
Семантика параболізмів у сучасній німецькій мові
МВ Заполовський
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
2014
Кількісна представленість біблійних параболізмів у німецькомовних лексикографічних джерелах
ЗМ В.
Мова. Культура. Комунікація: Образ майбутнього у картинах світу та знакових …, 2013
2013
Методика исследования библейских иносказаний в современной немецкоязычной публицистике
ЗН В.
Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков …, 2013
2013
Pragmatische Merkmale vоn biblischen Pаrаbolismen in der deutschen Sprache
Z M.
European applied sciences : wissenschaftliche Zeitschrift 2 (11), 7-11, 2013
2013
Типологія параболізмів у сучасній німецькій мові (на матеріалі біблійних текстів та лексикографічних джерел).
MV Zapolovskyi
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах, 96-105, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20