Follow
Yarmoliuk Olena / Ярмолюк Олена
Title
Cited by
Cited by
Year
Маркетинг в спорте: теория и практика: монография
ЕВ Имас, ЮП Мичуда, ЕВ Ярмолюк
К.: НУФВСУ, изд-во «Олимп. лит.», 2015.–228 с, 2015
202015
Distance-pedagogical technologies in olympic education for schoolchildren
M Bulatova, O Kucheriavyi, V Ermolova, O Yarmoliuk
Journal of Physical Education and Sport 19 (378), 2497-2503, 2019
182019
РОЗВИТОК КІБЕРСПОРТУ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЯВИЩА В СВІТІ ТА УКРАЇНІ
ЮЮ Оксана Шинкарук, Олена Ярмолюк, Едуард Анохін
Фізична активність і якість життя людини: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ …, 2021
14*2021
Экологический маркетинг в современном олимпийском спорте
Е Ярмолюк
Наука в олимпийском спорте, 60-68, 2007
72007
Технології дистанційного навчання в системі олімпійської освіти
М Булатова, О Кучерявий, О Ярмолюк
Наука в олимпийском спорте 1 (1), 4-21, 2020
42020
SWOT-аналіз інформаційно-освітнього середовища в системі олімпійської освіти
О Кучерявий, О Ярмолюк
Спортивна наука та здоров'я людини, 39-58, 2020
32020
Sustainable development in the Olympic movement in the XX–XXI century
O Yarmoliuk
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 90-93, 2016
32016
Маркетинговые коммуникации Организационного комитета соревнований киевский марафон–2014
ЕВ Ярмолюк, АА Золотарева
Слобожанський науково-спортивний вісник, 129–139-129–139, 2015
22015
Технологии дистанционного обучения в системе олимпийского образования
М Булатова, А Кучерявый, Е Ярмолюк
Наука в олимпийском спорте, 4-21, 2020
12020
SUSTAINABLE MANAGEMENT IN SPORT
Y Olena
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF NEW EASTERN …, 2019
12019
Нормативно-правові засади охорони навколишнього середовища в олімпійському спорті: міжнародний досвід
ЄВ Імас, ОВ Ярмолюк, БЄ Білько
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Концепція сталого розвитку й олімпійський рух
О Ярмолюк, Д Бойко
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 116-120, 2017
12017
Еnvironmental legacy of the olympiads
O Yarmolyuk
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 113-116, 2014
12014
Управління проєктами у сфері фізичної культури та спорту
О Ярмолюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2023
2023
Реалізація основних засад академічної доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 017 Фізична культура і спорт у Київському університеті імені Бориса Грінченка
ГО Іваненко, О Ярмолюк, ОС Мусіяченко
Спортивна наука та здоров'я людини, 104-114, 2023
2023
Робоча програма навчальної дисципліни" Бізнес-проектування фізкультурно-спортивних організацій"
О Ярмолюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Розділ 1. Історія розвитку кіберспорту. Міжнародні і національні органи управління у кіберспорті
ДЛ Імас Є., Шинкарук О., Ярмолюк О., Анохін Е.
Кіберспорт: монографія, 9-78, 2021
2021
SPORTS MARKETING: IMPACT OF PANDEMIC IN SPORTS INDUSTRY
Y Olena
Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики …, 2021
2021
Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики
НМ Пилипченко, ВМ Савченко, ОВ Ярмолюк, ЛВ Ясько
2021
ECO-EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SPORT
Y Imas, O Yarmoliuk, B Bilko, S Shi
Спортивна наука та здоров'я людини, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20