Скрипаль Олена Юріївна (ОЮ Яновська)/ O.Skrypal (O.Ianovska)
Скрипаль Олена Юріївна (ОЮ Яновська)/ O.Skrypal (O.Ianovska)
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Verified email at ames.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми апаратної реалізації підстановок
ВП Тарасенко, ОК Тесленко, ОЮ Яновська
Наукові записки УНДІЗ, 52-58, 2007
52007
Реалізація повних підстановок на простому двомодульному каскаді конструктивних модулів
ВП Тарасенко, ОК Тесленко, ОЮ Яновська
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, 11, 2008
42008
Властивості повних підстановок, які реалізуються найпростішим однонаправленим регулярним одновимірним каскадом конструктивних модулів
ВП Тарасенко, ОК Тесленко, ОЮ Яновська
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 123–128-123–128, 2010
22010
Реализация полных подстановок на простом двумодульные каскада конструктивных модулей
ВП Тарасенко, ОК Тесленко, ОЮ Яновська
Інформаційні технології та комп ‘ютерна інженерія, 88-97, 2008
12008
Реалізація повних підстановок за допомогою багатомодульного каскаду найпростіших конструктивних модулів
В Тарасенко, О Тесленко, О Яновська
НТУУ" КПІ", 2008
12008
ОГЛЯД СУЧАСНИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
СОЮ Співак В.М.
The XXXI International Science Conference «Trends in the development of …, 2021
2021
REALIZATION OF INVERSE PERMUTATIONS WITH LOGICAL NETWORKS OF FIXED STRUCTURE
O Skrypal
XXII International Scientific and Practical Conference INTERACTION OF …, 2021
2021
Реалізація криптографічно стійких підстановок на логічних мережах фіксованої структури
СЯО Ю.
Всеукраїнська науково-практична internet-конференція "Автоматизація та …, 2015
2015
Cyclic Properties of Incomplete Permutations, Realized on a Basis of the Simplest Regular OCCM
OSO Ianovska)
Міжнародна конференція “Modern Problems of Radio Engineering …, 2014
2014
Використання прямих та обернених підстановок довільної розрядності для підвищення ефективності існуючих засобів ущільнення даних
ЯОЮ Тарасенко В. П., Тесленко О.К.
Четверта Міжнар. наук.-практ. конференція «Методи та засоби кодування …, 2013
2013
Реалізація обернених підстановок на простому двомодульному каскаді конструктивних модулів
ВП Тарасенко, ОК Тесленко, ОЮ Яновська
ВНТУ, 2013
2013
Research of cyclic properties of permutations, realized with the simplest regular OCCM
O Ianovska
Proceedings of International Conference on Modern Problem of Radio …, 2012
2012
Можливості найпростіших двонаправлених регулярних одновимірних каскадів конструктивних модулів щодо реалізації різних повних підстановок
ВП Тарасенко, ОК Тесленко, ОЮ Яновська
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 147–153-147–153, 2012
2012
The Realization of Space Code Convolution on a Basis of Regular Matrix Structures
O Ianovska
VIIth International Conference on Perspective Technologies and Methods in …, 2011
2011
Construction of OCCM for Realization of Permutations of Definite Properties with Theoretically Infinite Length
O Ianovska
Міжнародна конференція “Modern Problems of Radio Engineering …, 2010
2010
The Realization of Cryptographically Stable Complete Permutations with Arbitrary Length
OI V. Tarasenko, O.Teslenko
Міжнародна конференція "Advanced Computer Systems and Networks: Design and …, 2009
2009
ÀÍÀË²Ç ÂÏËÈÂÓ Ï²ÄÑÒÀÍÎÂÎÊ ÍÀ ÄÅÊÎÌÏÎÇÈÖ²Þ ÁÓËÅÂÈÕ ÔÓÍÊÖ²É
ОК Тесленко, ОЮ Яновська
Алфавітний покажчик
Д Андрущенко, В Василенко, А Голяка, О Дирда, А Карпенко, О Сигаєв, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18