Подписаться
Готлиб Ирина Георгиеевна
Готлиб Ирина Георгиеевна
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
АЗ Підгорного. Одеса, 2013
392013
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ, 2016
252016
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: Атлант 303, 3, 2012
252012
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону: звіт про НДР (проміжн.)
АЗ Підгорний
Одеса, 2014
142014
Демографічна статистика
АЗ Підгорний
Навчальний посібник/АЗ Підгорний.–Одеса, ОДЕУ, 2010.–165 с, 2010
72010
Статистические методы - инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгоный, ЕВ Витковская, ОГ Мылашко, ЮО Ольвинская, ...
Одесса Бахва, 2013
52013
Аналіз державних фінансів за допомогою статистичних методів
ІГ Готліб
Вісник соціально-економічних досліджень, 2012
32012
Фактори підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах хлібопекарської промисловості
ІГ Готліб
спец. 08.06. 01.„Економіка, організація і управління підприємствами”/ІГ Готліб, 0
2
Аналіз доходів та видатків державних фінансів України
ІГ Готліб
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2019
2019
Аналіз бюджетної політики України
ІГ Готліб
Видавничий дім" Гельветика", 2019
2019
Методологічні питання аналізу факторів та резервів росту ефективного використання основного капиталу в хлібопекарський промисловості
ІГ Готліб
Атлант, 2012
2012
Проблеми статистичного аналізу фінансових ресурсів в умовах трансформації економіки
ІГ Готліб
Вісник КНЕУ, 2012
2012
Статистичний аналіз якості продукції на промисловому підприємстві
ІГ Готліб
Збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції ОДЕУ, 2010
2010
Облік економічних складових у регулюванні інвестиційних процесів
ІГ Готліб
Науковий трактат конференції, 2009
2009
Інвестиційний процес в Україні
ІГ Готліб
Вісник КНЕУ 4, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15