Готлиб Ирина Георгиеевна
Готлиб Ирина Георгиеевна
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Статистические методы - инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгоный, ЕВ Витковская, ОГ Мылашко, ЮО Ольвинская, ...
Одесса Бахва, 2013
702013
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: АТЛАНТ 303, 213, 2012
602012
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
Одеса, 2013
502013
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
252014
Статистика
АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ЮО Ольвінська, ...
Одеський національний економічний університет, 2013
82013
Фактори підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах хлібопекарської промисловості
ІГ Готліб
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.–Одеса, 2006
62006
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко, КВ Вітковська, ...
ФОП Гуляєва ВМ, 2016
12016
Аналіз державних фінансів за допомогою статистичних методів
ІГ Готліб
Вісник соціально-економічних досліджень, 2012
12012
Статистичний аналіз заробітної плати в Україні за 2010-2018 роки
ІГ Готліб
2019
Формування державного бюджету та проблеми його збалансованості
ІГ Готліб
Одеський національний економічний уніерситет, 2019
2019
Аналіз бюджетної політики України
ІГ Готліб
Видавничий дім" Гельветика", 2019
2019
Статистичний аналіз сучасного стану безробіття в Україні
ІГ Готліб, ИГ Готлиб
Одеський національний економічний університет, 2016
2016
Методологічні питання аналізу факторів та резервів росту ефективного використання основного капиталу в хлібопекарський промисловості
ІГ Готліб
Атлант, 2012
2012
Проблеми статистичного аналізу фінансових ресурсів в умовах трансформації економіки
ІГ Готліб
Вісник КНЕУ, 2012
2012
Статистичний аналіз якості продукції на промисловому підприємстві
ІГ Готліб
Збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції ОДЕУ, 2010
2010
Облік економічних складових у регулюванні інвестиційних процесів
ІГ Готліб
Науковий трактат конференції, 2009
2009
Інвестиційний процес в Україні
ІГ Готліб
Вісник КНЕУ 4, 2009
2009
ІННОВАЦІЙНИЙ ФАКТОР У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ THE FACTOR OF INNOVATION IN THE INCREASING OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN UKRAINE
ІГ Готліб
АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ANALYSIS OF REVENUES AND EXPENDITURES OF PUBLIC FINANCES OF UKRAINE
ІГ Готліб
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19