Olena Pasternak (Deyneka) Олена Пастернак (Дейнека)
Olena Pasternak (Deyneka) Олена Пастернак (Дейнека)
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Транскордонні кластери
НА Мікула, ОІ Пастернак
Регіональна економіка, 228-229, 2009
232009
Економічний розвиток регіону: маркетингове забезпечення: монографія
ОІ Пастернак
НАН України. Ін-т регіональних досліджень.–Львів, 2009
122009
Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної справи в Україні
ЮВ Тимчишин-Чемерис, ОІ О.І.Пастернак
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 165-172, 2017
92017
Кластер у системі охорони здоров'я
РВГ О.І.Пастернак
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2010
8*2010
Кластер у системі охорони здоров'я
РВГ О.І.Пастернак
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2010
8*2010
Концептуальні підходи до дослідження кон'юнктури транскордонного ринку
НА Мікула, ОІ Пастернак, ІР Тимечко, МО Гусєва
Регіональна економіка, 17-22, 2010
72010
Інструменти маркетингу регіону (класифікація та використання в Україні)
ОІ Дейнека
Регіональна економіка, 34 – 41, 2007
72007
Маркетинг регіону: основні визначення, підходи та проблеми
ОІ Дейнека
Вісник Львівського Національного університету. Серія економічна., 372 – 376, 2007
5*2007
Ключові тенденції розвитку маркетингу територій: міжнародний досвід та уроки для України
ОІ Пастернак
Регіональна економіка, 212-220, 2014
42014
Рівень диференціації умов життя та доходів населення як один з індикаторів сталого розвитку країни
ХМ Притула, ОІ Пастернак, НВ Винар
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 39-44, 2018
22018
Оцінка готовності Львівської області до формування кластерів у системі охорони здоров’я
РВГ О.І.Пастернак
Регіональна економіка, 184-191, 2010
22010
Оцінка готовності Львівської області до формування кластерів у системі охорони здоров’я
РВГ О.І.Пастернак
Регіональна економіка, 184-191, 2010
22010
Перспективи участі суб’єктів підприємницької діяльності прикордонних регіонів України у глобальних ланцюгах вартості.
ПОІ Притула Х. М.
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр., С …, 2019
12019
Marketing of rural territories in the border areas of Ukraine: nature, peculiarities and practical recommendations
TB O.Pasternak
Agricultural Economics and Rural Development, New Series, 185-195, 2017
12017
Маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі
ОІ Пастернак
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми взаємодії …, 2013
12013
Конкурентоспроможність прикордонних територій
НА Мікула, ОІ Пастернак
Регіональна економіка, 235-237, 2009
12009
Інформативна та аналітична функції маркетингу регіону
ОІ Дейнека
Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных …, 2007
12007
Застосування технологій штучного інтелекту для вирішення еколого-економічних проблем
ЛД Загвойська, ОІ Пастернак
Науковий вісник НЛТУ України 15 (7), 2005
12005
Features of the Formation and Functioning of Value Added Chains in the EU-Ukraine Cross-Border Area.
K PRYTULA, O PASTERNAK
Cross-border Cooperation in EU Member States: Theoretical Studies and best …, 2019
2019
Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія / ред. д.е.н., проф. І. З Сторонянська. Львів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І …
ПОІ Сторонянська І.З., Мельник М.І., Борщевський В.В., Кравців В.С., Іщук С ...
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20