Зіновчук Віталій Володимирович, Zinovchuk Vitaly (ORCID: 0000-0001-7759-6218)
Зіновчук Віталій Володимирович, Zinovchuk Vitaly (ORCID: 0000-0001-7759-6218)
Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра маркетингу
Підтверджена електронна адреса в znau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу, видання друге, доповнене і перероблене
ВВ Зіновчук
К.: Логос, 380, 2001
3612001
Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США
ВВ Зіновчук
Логос, 1996
1761996
Органiзацiйнi основи сiльськогосподарського кооперативу
ВВ Зiновчук
411999
Організаційно-правові засади становлення сільськогосподарської кооперації в Україні
ВВ Зіновчук
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 3-12, 2012
362012
Економічна природа псевдокооперативів і небезпека їх поширення в аграрному секторі України
ВВ Зіновчук
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2010
262010
Місце і роль кооперативів в агробізнесі країн Європейського Союзу
ВВ Зіновчук
Економіка АПК, 80-86, 2000
242000
Чи підходить Україні європейська модель сільськогосподарської кооперації?
ВВ Зіновчук
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2014
202014
Сільськогосподарська кооперація: теорія, методологія, практика
ВВ Зіновчук
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук …, 2000
192000
Кооперативні відносини в аграрному секторі
МЙ Малік, ВВ Зіновчук
Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення/За ред. ПТ Саблука …, 1996
181996
Нематеріальна мотивація персоналу сільськогосподарських підприємств
ВВ Зіновчук, ТВ Штерма
Чернівці: Буковинський університет, 2012
172012
Особливості формування матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
ВВ Зіновчук
Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої …, 2001
162001
Тенденції розвитку галузі хмелярства у Житомирській області
ВВ Зіновчук, ВВ Зиновчук, ВВ Шабликін, ВВ Шаблыкин, ТМ Ратошнюк, ...
Державний агроекологічний університет, 2005
132005
Управління трансакційними витратами в агробізнесі
ВВ Зіновчук, ОП Власенко
Aleksandras Stulginskis university, Lithuania, 2009
112009
Підприємництво в аграрній сфері економіки
ПТ Саблук, ВВ Зіновчук
Саблук ПТ, Ситник ВП, Малік МЙ–К.: ІАЕ УААН, 1997
111997
Чи очікувати Україні на кооперативний бум?
ВВ Зіновчук
Житомирський національний агроекологічний університет, 2018
82018
Проблемы и перспективы формирования рыночной инфраструктуры в регионе
ВВ Зиновчук, ЛН Климюк
Региональные аспекты аграрных преобразований/Под ред. П. Тиллака и В …, 2003
82003
Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації: навч. посiб. та iн.; за ред. В.В. Зiновчука.
ВВ Зіновчук, МЛ Василівна, ВБ Моссаковський
Посібник/ВВ Зіновчук, ЛВ молдаван, ВБ моссаковський.–к.: Вища освіта, 2001
82001
Основи сiльськогосподарської обслуговуючої кооперацiї: навч. посiб. та iн.; за ред. В.В. Зiновчука.
ВВ Зiновчук, ЛВ Молдаван, ВБ Моссаковський
72001
Роль кооперації у реалізації диверсифікаційних намірів сільськогосподарських товаровиробників
ВВ Зіновчук, ВІ Ткачук
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 131-140, 2011
62011
Економічна сутність поняття «кооперація»[Електронний ресурс]
ВВ Зіновчук
Українська кооперація, 2010-3, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20