Підписатись
Оксана  Олександрівна Авраменко
Оксана Олександрівна Авраменко
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема
ОО Авраменко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2013
172013
Социализация детей в разновозрастной группе дошкольного учреждения в контексте современных научно-педагогических идей
ОА Авраменко
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 7-10, 2012
92012
Проблема соціалізації особистості в педагогічній системі Фрідріха Фребеля
ОО Авраменко
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 3-7, 2008
92008
Соціалізація особистості в контексті вітчизняних та зарубіжних науково-педагогічних
ОО Авраменко
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 7-13, 2015
72015
Особливості формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики
Г Кравченко, М Лю
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics 11 (21), 2021
52021
Соціалізація дітей у різновікових групах дошкільного навчального закладу
ОО Авраменко, ОА Авраменко
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2014
52014
Проблема міжособистісних взаємин дітей в різновіковій групі дошкільного навчального закладу
ОО Авраменко
Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету …, 2008
42008
Особливості соціалізації дітей у різновіковій групі сучасного дошкільного навчального закладу
ОО Авраменко
ПП Жовтий, 2014
32014
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивних групах
ДМ Качура
Чернігів, 2019
22019
Різновікова взаємодія дошкільників–як важливий фактор їх успішної соціалізації
О Авраменко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 92-100, 2013
22013
Соціалізація дошкільника крізь призму педагогічних поглядів Марії Монтессорі
О Авраменко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2014
12014
Педагогічні науки
ОО Авраменко, ОС Андрощук, ЛО Балагур, ОЮ Барташук, ...
12013
Особенности социализации детей в разновозрастной группе дошкольного учреждения
ОО Авраменко
Тольятти: ТГУ, 2012
12012
Вплив різновікової взаємодії на соціальне становлення дошкільника
ОО Авраменко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (51), 126-129, 2009
12009
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
О Авраменко
Наука і техніка сьогодні, 2022
2022
ПРОБЛЕМА ОБДАРОВАНОСТІ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ІСТОРИЧНИЙ РАКУРС
О Авраменко
Věda a perspektivy, 2022
2022
ДИНАМІКА ЩІЛЬНОСТІ ҐРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ ЗА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
І Масик, Ю Коваль, О Авраменко, К Шматко, Д Нєдєльніцина
Collection of scientific papers «SCIENTIA», 127-129, 2022
2022
Обдарованість як психолого-педагогічна проблема
ОО Авраменко
Умань: ВПЦ «Візаві», 2021
2021
Гендерні аспекти формування «я-концепції» особистості дошкільника
ЛП Карнаух, ОО Авраменко
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
Роль книги у формуванні читацької культури молодших школярів
ОО Авраменко, ТМ Дука, ОВ Рябошапка, ТВ Журавко
Видавничий дім «Гельветика», 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20