Тітов Т. С. / Титов Т. С. / Titov T. S.
Тітов Т. С. / Титов Т. С. / Titov T. S.
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підвищення екологічної безпеки коксохімічних виробництв хімічним вилученням сірковуглецю із бензольної фракції
ТС Тітов
Тарас Сергійович Тітов.—К, 2016.—191 с, 0
4
Регенерация смеси сорбентов после очистки оборотных вод производства безалкогольных напитков
АП Ранский, ОC Худоярова, ОА Гордиенко, ТС Титов, РД Крикливый, ...
ВД" Академперіодика" НАН України, 2019
32019
Regeneration of Sorbents Mixture After the Purification of Recycled Water in Production of Soft Drinks
AP Ranskiy, OS Khudoyarova, OA Gordienko, TS Titov, RD Kryklyvyi
Journal of Water Chemistry and Technology 41 (5), 318-321, 2019
22019
Аналіз реакції дитіокарбоксилювання н-бутанолу сірковуглецем в присутності гідроксиду калію
ОА Гордієнко, ОА Гуменчук, ТС Тітов, ОА Гордиенко, АА Гуменчук, ...
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 1: 40–44., 2017
22017
Получение ксантогенатов металлов реагентной переработкой сероуглерода головной фракции коксохимических предприятий
АП Ранский, ТС Титов, ТН Авдиенко, АП Ранський
ООО «Бюллетень «Экологический вестник», 2013
22013
Модифікація поверхні сумішевих сорбентів сульфід-іонами для очищення гальванічних промивних вод процесу міднення
ОС Худоярова, ОА Гордієнко, ТІ Сидорук, ТС Тітов, АП Ранський
Вісник НТУУ" КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія …, 2020
12020
Adsorptive regeneration of used industrial oils
O Khudoyarova, O Gordienko, T Titov, A Ranskiy, A Dykha
Хмельницький національний університет, 2020
12020
Знесірчення промислових сульфідно-лужних розчинів сумішевими сорбентами
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, ТС Тітов, АП Ранський, РД Крикливий, ...
Вінницький національний технічний університет, 2020
12020
Synthesis, structure and properties of Copper (II) chelates with benzimidazole-2-N-arylcarbothioamides
OA Gordienko, TS Titov, AP Ranskiy, O Gumenchuk
Chemistry & Chemical Technology. Vol. 12,№ 2: 176-181., 2018
12018
Дослідження трибохімічної системи «бронза браж 9-4-органічний додаток-олива і-20а-сталь 45»
ОА Гордієнко, ТС Тітов, АП Ранський, ОВ Диха
Хмельницький національний університет, 2017
12017
Технологические аспекты реагентной переработки сероуглерода головной фракции сырого бензола коксохимических предприятий
АП Ранский, ТС Титов, ОА Гордиенко, АК Балалаев
ООО «Бюллетень «Экологический вестник», 2013
12013
Утилізація лужно-сульфідних розчинів промислових виробництв
АП Ранський, МВ Євсєєва, ОА Гордієнко, ТС Тітов, ОВ Полонець
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 30-33, 2012
12012
Экологически безопасная реагентная переработка сероуглерода головной фракции коксохимических производств
АП Ранский, ТС Титов
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2011
12011
Екологічно безпечна реагентна переробка сірковуглецю головної фракції коксохімічних виробництв
АП Ранський, ТС Тітов
ВНТУ, 2011
12011
МЕХАНИЗМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО НЕЧАЕВУ
АП Ранский, НА Диденко, ТС Титов, ИИ Безвозюк
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2010
12010
Метанове бродіння–як ефективний спосіб одержання біогазу із забруднених стічних вод
ТС Тітов, ВА Іщенко, ВГ Петрук, ТС Титов, ВА Ищенко
ІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових …, 2009
12009
Adsorptive desulfurization of industrial wastewater
O Khudoyarova, O Gordienko, T Sydoruk, T Titov, R Petruk, S Prokopchuk
Національний університет «Львівська політехніка», 2020
2020
Оптимізація очищення водно-цукрового сиропу регенерацією суміші сорбентів
ОC Худоярова, АП Ранський, ОА Гордієнко, ТС Тітов, РД Крикливий
ТОВ «ТВОРИ», 2020
2020
Синтез змішанолігандних координаційних сполук Купруму (II) із заміщеними тіоамідами
ТС Тітов, ОА Гордієнко, ТІ Сидорук, МВ Хутько
ТОВ «ТВОРИ», 2020
2020
Технологічні аспекти реагентної переробки сірковуглецю головної фракції коксохімічних виробництв
ТС Тітов, СП Прокопчук
Вінницький національний технічний університет, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20