Тітов Т. С. / Титов Т. С. / Titov T. S.
Тітов Т. С. / Титов Т. С. / Titov T. S.
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регенерация смеси сорбентов после очистки оборотных вод производства безалкогольных напитков
АП Ранский, ОC Худоярова, ОА Гордиенко, ТС Титов, РД Крикливый, ...
Хімія і технологія води. Т. 41,№ 5: 537–544., 2019
52019
Regeneration of Sorbents Mixture After the Purification of Recycled Water in Production of Soft Drinks
AP Ranskiy, OS Khudoyarova, OA Gordienko, TS Titov, RD Kryklyvyi
Journal of Water Chemistry and Technology 41 (5), 318-321, 2019
42019
Підвищення екологічної безпеки коксохімічних виробництв хімічним вилученням сірковуглецю із бензольної фракції
ТС Тітов
Тарас Сергійович Тітов.—К, 2016.—191 с, 0
4
Adsorptive regeneration of used industrial oils
O Khudoyarova, O Gordienko, T Titov, A Ranskiy, A Dykha
Хмельницький національний університет, 2020
32020
Знесірчення промислових сульфідно-лужних розчинів сумішевими сорбентами
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, ТС Тітов, АП Ранський, РД Крикливий, ...
Вінницький національний технічний університет, 2020
22020
Аналіз реакції дитіокарбоксилювання н-бутанолу сірковуглецем в присутності гідроксиду калію
ОА Гордієнко, ОА Гуменчук, ТС Тітов, ОА Гордиенко, АА Гуменчук, ...
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 1: 40–44., 2017
22017
Получение ксантогенатов металлов реагентной переработкой сероуглерода головной фракции коксохимических предприятий
АП Ранский, ТС Титов, ТН Авдиенко, АП Ранський
ООО «Бюллетень «Экологический вестник», 2013
22013
Adsorptive desulfurization of industrial wastewatern
O Khudoyarova, O Gordienko, T Sydoruk, T Titov, R Petruk, S Prokopchuk
Environmental Problems, 2 (5), 2020, 102-106, 2020
12020
Модифікація поверхні сумішевих сорбентів сульфід-іонами для очищення гальванічних промивних вод процесу міднення
ОC Худоярова, ОА Гордієнко, ТІ Сидорук, ТС Тітов, АП Ранський
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут …, 2020
12020
Регенерація суміші сорбентів виробництва безалкогольних напоїв
ОC Худоярова, РД Крикливий, ОА Гордієнко, ТС Тітов
ХІІ Менделєєвські читання: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф …, 2019
12019
Synthesis, structure and properties of copper (II) chelates with benzimidazole-2-N-arylcarbothioamides
OA Gordienko, TS Titov, AP Ranskiy, O Gumenchuk
Chemistry & Chemical Technology. Vol. 12,№ 2: 176-181., 2018
12018
Дослідження трибохімічної системи «бронза БрАЖ 9-4–органічний додаток–олива І-20А–сталь 45»
ОА Гордієнко, ТС Тітов, АП Ранський, ОВ Диха
Проблеми трибології.№ 2: 43–49., 2017
12017
Технологические аспекты реагентной переработки сероуглерода головной фракции сырого бензола коксохимических предприятий
АП Ранский, ТС Титов, ОА Гордиенко, АК Балалаев
ООО «Бюллетень «Экологический вестник», 2013
12013
Утилізація лужно-сульфідних розчинів промислових виробництв
АП Ранський, МВ Євсєєва, ОА Гордієнко, ТС Тітов, ОВ Полонець
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 30-33, 2012
12012
Экологически безопасная реагентная переработка сероуглерода головной фракции коксохимических производств
АП Ранский, ТС Титов
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2011
12011
Екологічно безпечна реагентна переробка сірковуглецю головної фракції коксохімічних виробництв
АП Ранський, ТС Тітов
ВНТУ, 2011
12011
МЕХАНИЗМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РЕЗОНАНСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО НЕЧАЕВУ
АП Ранский, НА Диденко, ТС Титов, ИИ Безвозюк
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2010
12010
Метанове бродіння–як ефективний спосіб одержання біогазу із забруднених стічних вод
ТС Тітов, ВА Іщенко, ВГ Петрук, ТС Титов, ВА Ищенко
ІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю: збірник наукових …, 2009
12009
Спосіб регенерації відпрацьованих мінеральних олив
ОС Худоярова, ОА Гордієнко, ТС Тітов, АП Ранський, БВ Коріненко, ...
Державне підприємство" Український інститут інтелектуальної власності …, 2021
2021
XRD studies of the complex compound of Copper (ІІ) with substituted heterocyclic thioamides
O Gordienko, T Sydoruk, T Titov, B Korinenko, M Khutko
ТОВ «ТВОРИ», 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20