Володимир Ричка, Volodymyr Rychka, Владимир Рычка
Володимир Ричка, Volodymyr Rychka, Владимир Рычка
Інститут історії України НАНУ
Verified email at history.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Київська Русь: від язичництва до християнства
ОП Моця, В Ричка
К.: Глобус, 1996
621996
Київ–другий Єрусалим
ВМ Ричка
з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі)/ВМ Ричка, 2005
372005
Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації
ВМ Ричка
Український історичний журнал, 23-33, 2001
212001
Вся королівська рать
ВМ Ричка
Влада Київської Русі, 2009
152009
Шлюб і подружнє життя у Київській Русі
ВМ Ричка
Український історичний журнал, 131-131, 1992
131992
Київ-Другий Ерусалим(з iсторiї полiтичної думки та iдеологiї середньовiчної Русi)
ВМ Ричка
122005
Церква Київської Русі: соціальний та етнокультурний аспект
ВМ Ричка
К.: Інститут історії України НАН України, 1997
101997
Київська Русь: проблема етнокультурного розвитку (конфесійний аспект)
ВМ Ричка
Київська Русь: проблема етнокультурного розвитку (конфесійний аспект), 1-34, 1994
101994
За літописним рядком
ВМ Ричка
ВМ Ричка–К:Радянська школа, 1991
101991
Спадщина Володимира Мономаха
ВМ Ричка
Український історичний журнал, 98-112, 2013
82013
Володимир Святий в iсторичнiй пам’ятi
ВМ Ричка
72012
Ідея Києва–другого Єрусалима в політико-ідеологічних концепціях середньовічної Русі
В Ричка
Археологія, 1998
71998
Церква в соціально-політичній структурі Київської Русі (історико-релігієзнавче дослідження): дис.… доктора іст. наук: 09.00. 11/Ричка Володимир Михайлович
ВМ Ричка
Дис… доктора іст. наук/Ін-т філософії ім. ГС Сковороди НАНУ, 1997
71997
Пригадування Русі (осмислення спадщини св. Володимира в українській суспільно-політичній думці XVII ст.)
ВМ Ричка
Український історичний журнал, 29-45, 2012
62012
Загублене життя (ПГ Клепатський)
ВМ Ричка
Репресоване краєзнавство (20–30-і роки).–К 60, 1991
61991
Про адміністративно-територіальний устрій давньо-руських земель у XI–XІІ ст.
ВМ Ричка
Український історичний журнал, 94–100-94–100, 1983
61983
Візантійські походи київських князів в історичній пам’яті східного слов’янства
ВМ Ричка
Український історичний журнал, 2012
52012
Києво-руська спадщина в російській та українській історіографії ХІХ ст.
ВМ Ричка
Український історичний журнал, 143-158, 2011
52011
Холмський проєкт Данила Галицького
В Ричка
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність Збірник…, 2006
52006
Хрещення Русі 988 р.: ідейний зміст літописного сюжету
В Ричка
RUTHENICA, 93-102, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20