Костянтин Поляцко, Poliatsko K.
Костянтин Поляцко, Poliatsko K.
доцент хірургії
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка якості життя пацієнтів після різних типів пахових герніопластик
ІЯ Дзюбановський, ВІ П’ятночка, КГ Поляцко
Український Журнал Хірургії, 34-39, 2011
132011
Поліорганна дисфункція у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки з синдромом ентеральної недостатності в стадії декомпенсації
КГ Поляцко
Вісник наукових досліджень, 46-48, 2015
52015
Деструктивний панкреатит—окремі моменти лікувальної тактики
ІЯ Дзюбановський, РВ Свистун, КГ Поляцко
Хірургія України, 15, 2005
52005
Методика оцінки оволодіння практичними навичками інтернами-хірургами на кафедрі хірургії післядипломної освіти
КГ Поляцко
Медична освіта, 66-68, 2013
22013
Реперфузійне пошкодження тонкої кишки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність
КГ Поляцко
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковльчука, 16-19, 2015
12015
Місцеві мікози в хірургії післяопераційних вентральних гриж
ІЯ Дзюбановський, ВІ П’ятночка, КГ Поляцко
Шпитальна хірургія, 19, 2009
12009
Синдром ентеральної недостатності та його корекція на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність кишечника
КГ ПОЛЯЦКО
12004
Діагностично-лікувальний алгоритм при гострому холециститі
YS Semeniuk, IY Dziubanovskyi, OV Potiyko, YM Ordynskyi, KH Polyatsk
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2016
2016
Реперфузійне пошкодження тонкої кишки у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність
KH POLYATSKO
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2015
2015
Гострі бактерійні абсцеси печінки: особливості діагностики та хірургічного лікування
КГ Поляцко
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковльчука, 79-81, 2015
2015
Cиндром поліорганної недостатності у хворих на гострий поширений перитоніт
ІЯ Дзюбановський, БО Мігенько, КГ Поляцко
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 56-60, 2014
2014
Нестандартні ситуації при виконанні пункційно-дренуючих втручань під контролем сонографії в пацієнтів із хірургічною патологією органів черевної порожнини і заочеревинного простору
КГ Поляцко
Шпитальна хірургія, 99-102, 2013
2013
Поліорганна дисфункція у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки з синдромом ентеральної недостатності в стадії декомпенсації
КГ ПОЛЯЦКО
ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ, 37, 2003
2003
ВЫБОР МЕТОДА ДЕКОМПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ТОНКОЙ КИШКИ
ИЯ Дзюбановский, КГ Поляцко, РВ Свистун, ЮМ Герасимець, ...
Головний редактор: ПГ Кондратенко Заступник головного редактора: ОІ …, 1997
1997
Клініко-статистичні аспекти синдрому Меллорі-Вейсса
СО МУНТЯН, ВП КРИШЕНЬ, МВ ТРОФІМОВ, МФ ВІТВИЦЬКИЙ, ...
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 7, 0
Хірургіч на тактика лікування хворих з панкреонекрозом
ІЯ ДЗЮБАНОВСЬКИЙ, РВ СВИСТУН, КГ ПОЛЯЦКО
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 34, 0
Хірургічна тактика лікування хворих з панкреонекрозом
ІЯ ДЗЮБАНОВСЬКИЙ, РВ СВИСТУН, КГ ПОЛЯЦКО
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 34, 0
РОЛЬ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ЛІКАРІВ-ХІРУРГІВ
ІЯ Дзюбановський, ЮС Семенюк, ЮМ Герасимець, ВВ Бенедикт, ...
МЕДИЧНА ОСВIТА, 48, 0
РОЛЬ КЛІНІЧНИХ БАЗ В ОВОЛОДІННІ ПРАКТИЧНИМИ НАВИЧКАМИ ІНТЕРНАМИ-ХІРУРГАМИ У СВІТЛІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ
ІЯ Дзюбановський, ОБ Луговий, ГТ Пустовойт, ВВ Бенедикт, ...
SCIENTIFIC-PRACTICAL• JOURNAL, 70, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19