Любов Струганець
Любов Струганець
професор кафедри української мови та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття
ЛВ Струганець
Тернопіль: Астон 352, 2002
1242002
Культура мови. Словник термінів
ЛВ Струганець
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 28, 2000
762000
Теоретичні основи культури мови
Л Струганець
Тернопіль: Астон.–1999.–197с, 1997
361997
Культура української мови і мовна особистість учителя
ЛВ Струганець
автореф. дис.… канд. пед. наук: 13.00. 02, 1996
231996
Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття
ЛВ Струганець
спец. 10.02. 01 „Українська мова, 2002
222002
Диференційні ознаки норми літературної мови
Л Струганець
Культура слова, 2011
92011
Культуромовна діяльність учителя: соціолінгвістичний аспект
Л Струганець
Дивослово, 1997
81997
Комп’ютерні технології в системі мовної освіти
Л Струганець
Наукові записки. Серія: Педагогіка/М-во освіти і науки України …, 2004
72004
Культура мови. Словник термiнiв
ЛВ Струганець
72000
Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма
Л Струганець
Дивослово, 2005
62005
Процеси актуалізації та пасивізації лексико-семантичних засобів в українській літературній мові кінця ХХ століття
ЛВ Струганець
Слово. Стиль. Норма: зб. наук. праць, 53-57, 2002
62002
Особливості репрезентації сакральної лексики в українській лексикографії
Л Струганець
Мандрівець, 2000
62000
Культура мови. Модульний курс: навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вишів України
Л Струганець
52012
Поняття "мовна особистість" в україністиці
Л Струганець
Культура слова, 2012
52012
Стилістична транспозиція лексичних одиниць сучасної української літературної мови
ЛВ Струганець
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Теоретичні основи культури мови: навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вузів України
ЛВ Струганець
Тернопіль, 1997
51997
Детермінологізація лексики сучасної української літературної мови
ЛВ Струганець
Лінгвістичні дослідження:/За заг. ред. ЛА Лисенко.–Харків, 95-104, 2000
42000
Development of the Ukrainian language word stock of the 20th–beginning of the 21st centuries
L Struhanets
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2017
32017
Dynamika leksychnykh norm ukrayinskoyi literaturnoyi movy XX stolittya [Dynamics lexical rules of Ukrainian language of the twentieth century]
LV Struhanets
Ternopil, Aston, 2002
32002
Формування мовної особистості як культуромовна проблема
Л Струганець
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного інституту, 1, 1997
31997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20