Любов Струганець
Любов Струганець
професор кафедри української мови та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний
Verified email at tnpu.edu.ua
TitleCited byYear
Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття
ЛВ Струганець
Тернопіль: Астон 352, 2002
1032002
Культура мови. Словник термінів
ЛВ Струганець
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 28, 2000
702000
Теоретичні основи культури мови
Л Струганець
Тернопіль: Астон.–1999.–197с, 1997
381997
Культура української мови і мовна особистість учителя
ЛВ Струганець
автореф. дис.… канд. пед. наук: 13.00. 02, 1996
221996
Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття
ЛВ Струганець
спец. 10.02. 01 „Українська мова, 2002
192002
Комп’ютерні технології в системі мовної освіти
Л Струганець
Наукові записки. Серія: Педагогіка/М-во освіти і науки України …, 2004
92004
Культуромовна діяльність учителя: соціолінгвістичний аспект
Л Струганець
Дивослово, 1997
81997
Диференційні ознаки норми літературної мови
Л Струганець
Культура слова, 2011
62011
Стилістична транспозиція лексичних одиниць сучасної української літературної мови
ЛВ Струганець
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма
Л Струганець
Дивослово, 2005
52005
Процеси актуалізації та пасивізації лексико-семантичних засобів в українській літературній мові кінця ХХ століття
ЛВ Струганець
Слово. Стиль. Норма: зб. наук. праць, 53-57, 2002
52002
Особливості репрезентації сакральної лексики в українській лексикографії
Л Струганець
Мандрівець, 2000
52000
Культура мови. Модульний курс: навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вишів України
Л Струганець
42012
Поняття "мовна особистість" в україністиці
Л Струганець
Культура слова, 2012
42012
Development of the Ukrainian Language Word Stock of the 20th–Beginning of the 21st Centuries
L Struhanets
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2017
32017
Dynamika leksychnych norm ukraiinskoi literaturnoi movy XX stolittia: monohrafia
L Struhanets
Ternopil, Aston, 2002
32002
Детермінологізація лексики сучасної української літературної мови
ЛВ Струганець
Лінгвістичні дослідження:/За заг. ред. ЛА Лисенко.–Харків, 95-104, 2000
32000
Формування мовної особистості як культуромовна проблема
Л Струганець
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного інституту, 1, 1997
31997
Інтерактивний комплекс навчального забезпечення курсу української мови на нефілологічних факультетах вищої школи
Л Струганець, О Штонь
Видавництво СумДУ, 2004
22004
Відображення сакральної лексики сучасної української літературної мови у кодифікаційних працях XX ст./Любов Струганець
Л Струганець
Християнство й українська мова: матеріали наукової конференції, 5-6, 2000
22000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20