Підписатись
Любов Струганець / Lyubov Struhanets / https://orcid.org/0000-0001-5611-4494
Любов Струганець / Lyubov Struhanets / https://orcid.org/0000-0001-5611-4494
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття
ЛВ Струганець
Тернопіль: Астон 352, 2002
1882002
Культура мови: словник термінів
ЛВ Струганець
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 28, 2000
1352000
Теоретичні основи культури мови
ЛВ Струганець
навч. посіб. для студ. філол. фак. вузів України/ЛВ Струганець.–Тернопіль [б …, 1997
711997
Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття
ЛВ Струганець
МП Драгоманова. Київ, 2002
362002
Культура української мови і мовна особистість учителя
ЛВ Струганець
автореф. дис.… канд. пед. наук: 13.00. 02, 1996
311996
Поняття "мовна особистість" в україністиці
Л Струганець
Культура слова, 2012
282012
Диференційні ознаки норми літературної мови
Л Струганець
Культура слова, 2011
172011
Information technologies in language education during the COVID-19 pandemic
O Hrydzhuk, L Struhanets, Y Struhanets
XLinguae 14 (1), 197-211, 2021
132021
Development of the Ukrainian language word stock of the 20th–beginning of the 21st centuries
L Struhanets
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2017
132017
Культуромовна діяльність учителя: соціолінгвістичний аспект
Л Струганець
Дивослово, 1997
111997
Динамічні процеси в лексико-семантичній системі української літературної мови ХХ ст
Л Струганець
Тернопіль, 2002
92002
Процеси актуалізації та пасивізації лексико-семантичних засобів в українській літературній мові кінця ХХ століття
ЛВ Струганець
Слово. Стиль. Норма: зб. наук. праць, 53-57, 2002
92002
Poniattia “movna osobystist” v ukrainistytsi [The concept of “linguistic personality” in Ukrainian studies]
LV Struhanets
Kultura slova 77, 127-133, 2012
82012
Мовна норма: стале і змінне
Л Струганець
Культура слова, К.: Інституту української мови НАН України.–Вип 74, 34-43, 2011
82011
Культура мови. Словник термiнiв
ЛВ Струганець
82000
Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма
Л Струганець, Е Палихата, М Пiгур
Дивослово.–2005 9, 38-42, 2005
72005
Dynamika leksychnykh norm 10. ukrayins’ koyi literaturnoyi movy ХХ stolittya [Dynamics of lexical norms of the Ukrainian literary language of the twentieth century]
LV Struhanets
Ternopil’: ASTON [in Ukrainian], 2002
72002
Dynamika leksychnykh norm ukrainskoi literaturnoi movy ХХ stolittia [Dynamics of lexical norms of Ukrainian literary language in XX century]
L Struhanets
Ternopil: Aston, 2002
72002
Культура мови: від теорії до практики: монографія
Л Струганець, О Бобесюк, О Веремчук
Bohdan Books, 2023
62023
Cognitive (conceptual) metaphor in the Ukrainian poetic discourse
LV Kravets, HM Siuta, LV Struhanets, YB Struhanets
Journal of Language and Linguistic Studies 17 (S2), 1308-1319, 2021
62021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20