Любов Струганець / Lyubov Struhanets / https://orcid.org/0000-0001-5611-4494
Любов Струганець / Lyubov Struhanets / https://orcid.org/0000-0001-5611-4494
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття
ЛВ Струганець
Тернопіль: Астон 352, 2002
1512002
Культура мови: словник термінів
ЛВ Струганець
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 28, 2000
1122000
Теоретичні основи культури мови
Л Струганець
навч. посіб. для студ. філол. фак. вузів України/ЛВ Струганець.–Тернопіль [б …, 1997
571997
Культура української мови і мовна особистість учителя
ЛВ Струганець
автореф. дис.… канд. пед. наук: 13.00. 02, 1996
281996
Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття
ЛВ Струганець
МП Драгоманова. Київ, 2002
242002
Диференційні ознаки норми літературної мови
Л Струганець
Культура слова, 2011
132011
Поняття "мовна особистість" в україністиці
Л Струганець
Культура слова, 2012
82012
Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма
Л Струганець, Е Палихата, М Пiгур
Дивослово.–2005 9, 38-42, 2005
82005
Культура мови. Словник термiнiв
ЛВ Струганець
82000
Мовна норма: стале і змінне
Л Струганець
Культура слова, К.: Інституту української мови НАН України.–Вип 74, 34-43, 2011
72011
Комп’ютерні технології в системі мовної освіти
Л Струганець
Наукові записки. Серія: Педагогіка/М-во освіти і науки України …, 2004
72004
Культуромовна діяльність учителя: соціолінгвістичний аспект
Л Струганець
Дивослово, 1997
71997
Development of the Ukrainian language word stock of the 20th–beginning of the 21st centuries
L Struhanets
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2017
62017
Культура мови. Модульний курс: навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вишів України
Л Струганець
62012
Процеси актуалізації та пасивізації лексикосемантичних засобів в українській літературній мові кінця ХХ століття
ЛВ Струганець
Слово. Стиль. Норма: зб. наук. праць, 53-57, 2002
62002
Динамiка лексичних норм української лiтературної мови XX столiття
Л Струганець
52002
Особливості репрезентації сакральної лексики в українській лексикографії
Л Струганець
Мандрівець, 2000
52000
Стилістична транспозиція лексичних одиниць сучасної української літературної мови
ЛВ Струганець
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова: зб. наук. праць. Серія, 57-62, 0
5
Мовнокомунікативна компетентність лідера в освітній галузі (теоретичний ракурс)
Л Струганець
Міжнародний науковий журнал «Університети і лідерство», С. 52–55., 2015
42015
Параметризація релігійної лексики в авторській автоматизованій інформаційній системі
Л Струганець
Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська …, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20