Любов Струганець
Любов Струганець
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття
ЛВ Струганець
Тернопіль: Астон 352, 2002
1412002
Культура мови. Словник термінів
ЛВ Струганець
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 28, 2000
932000
Теоретичні основи культури мови
ЛВ Струганець
навч. посіб. для студ. філол. фак. вузів України/ЛВ Струганець.–Тернопіль [б …, 1997
451997
Культура української мови і мовна особистість учителя
ЛВ Струганець
автореф. дис.… канд. пед. наук: 13.00. 02, 1996
251996
Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття
ЛВ Струганець
МП Драгоманова. Київ, 2002
242002
Диференційні ознаки норми літературної мови
Л Струганець
Культура слова, 2011
122011
Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма
Л Струганець, Е Палихата, М Пiгур
Дивослово, 38, 2005
72005
Комп’ютерні технології в системі мовної освіти
Л Струганець
Наукові записки. Серія: Педагогіка/М-во освіти і науки України …, 2004
72004
Процеси актуалізації та пасивізації лексикосемантичних засобів в українській літературній мові кінця ХХ століття
ЛВ Струганець
Слово. Стиль. Норма: зб. наук. праць, 53-57, 2002
72002
Культура мови. Словник термiнiв
ЛВ Струганець
72000
Development of the Ukrainian language word stock of the 20th–beginning of the 21st centuries
L Struhanets
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică …, 2017
62017
Особливості репрезентації сакральної лексики в українській лексикографії
Л Струганець
Мандрівець, 2000
62000
Культуромовна діяльність учителя: соціолінгвістичний аспект
Л Струганець
Дивослово, 1997
61997
Культура мови. Модульний курс: навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вишів України
Л Струганець
52012
Поняття "мовна особистість" в україністиці
Л Струганець
Культура слова, 2012
52012
Стилістична транспозиція лексичних одиниць сучасної української літературної мови
ЛВ Струганець
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Детермінологізація лексики сучасної української літературної мови
ЛВ Струганець
Лінгвістичні дослідження:/За заг. ред. ЛА Лисенко.–Харків, 95-104, 2000
42000
Формування мовної особистості як культуромовна проблема
Л Струганець
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного інституту, 1, 1997
41997
Dynamika leksychnykh norm ukrayinskoyi literaturnoyi movy XX stolittya [Dynamics lexical rules of Ukrainian language of the twentieth century]
LV Struhanets
Ternopil, Aston, 2002
32002
Динамічні процеси у лексичному складі української мови: методичні рекомендації для магістрантів факультету філології і журналістики
Л Струганець
Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20