Юрій Орел; Yuriy Orel; Орел Ю.М.; Orel Yu.M.; Yu.N. Oryol,
Юрій Орел; Yuriy Orel; Орел Ю.М.; Orel Yu.M.; Yu.N. Oryol,
кандидат медичних наук, Тернопільський державний медичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структурні зміни плацентарного комплексу при дисфункції плаценти у вагітних
ВВ Овчарук, АВ Бойчук, ЮМ Орел
Вісник наукових досліджень, 84-87, 2017
32017
Морфометричні показники печінки у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом
ІЯ Криницька, ЮМ Орел, ІМ Кліщ
Шпитальна хірургія, 61-64, 2013
32013
Структурні зміни печінкової тканини в умовах змодельованого холестазу і після його ліквідації
Ю Орел, О Дзюбановський, Л Шкробот
Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, 45-49, 2016
22016
Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічним гастритом, асоційованим з внутрішньоклітинними вірусними інфекціями
В Лобода, Л Добровольська, Ю Орел, А Миколенко, М Кінаш
Педіатрія, акушерство, гінекологія 77 (1), 31-33, 2014
22014
Морфометричні критерії пошкодження міокарда щурів різної статі в умовах стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі різної активності системи оксиду азота
МР Хара, НА Головач, ЮМ Орел
Вісник морфології, 324-327, 2014
22014
Структурно-просторова організація кровоносного русла плаценти при фізіологічному перебігу вагітності та різних ступенях хронічної плацентарної недостатності
ЮМ Орел
Вісник наукових досліджень, 54-57, 2006
22006
Морфологічні зміни тканин тонкої кишки, печінки і серця при застосуванні карагінану в експерименті
МІМ О.М. Копаниця, Ю.М. Орел, А.М. Шумеляк
Вісник наукових досліджень, 133–135, 2018
12018
Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии
КТГ Л.Я.Федонюк, А.М.Олещук, Л.М.Сас, О.Р.Боярчук, А.З.Миколенко, Ю.Н.Орел
Вопросы практической педиатрии 13 (1), 77–82, 2018
12018
STATE OF THE SMALL INTESTINE AT CHRONIC ENTEROCOLITIS COMBINED WITH STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES IN RATS: PATHOBIOCHEMICAL DATA
NV Lisnianska, МІ Marushchak, LM Holovatiuk, YM Orel
Тернопільський державний медичний університет, 2017
12017
Морфологічні зміни печінки при локальному та розлитому перитоніті
ІК Чурпій, ЮМ Орел
Вісник наукових досліджень, 74-75, 2012
12012
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ЯЯ Боднар, АЗ Миколенко, ВД Волошин, ТК Головата, ТВ Дацко, ...
Медична освіта, 155-157, 2012
12012
Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи [Електронний ресурс]
ЯЯ Боднар, ПР Сельський, ВД Волошин, ТВ Дацко, ВВ Франчук, ...
Медична освіта, 14-15, 2010
1*2010
ДОСЛІДЖЕННЯ вМІСтУ аКтивНих МЕтабОЛІтІв НІтРОгЕН (ІІ) ОКСиДУ (NO) в КРОвІ пРи хРОНІчНОМУ гаСтРитІ У КУРцІв чОЛОвІчОї СтаттІ, ЯКІ пРОтЯгОМ тРиваЛОгО чаСУ пЕРЕбУваЮть У …
SR Dzyubak, YM Orel, MI Marushchak
2019
FEATURES OF REMODELING CROSS-STRIATED MUSCLES OF HIND LIMBS IN RATS OF PRE-REPRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE AGE UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL HYPERCHOLESTEROLEMIA
ІІ Yuryk, PY Bodnar, YY Bodnar, YM Orel
World of Medicine and Biology 15 (68), 215-219, 2019
2019
STUDY OF THE CONTENT OF ACTIVE METABOLITES OF NITROGEN (II) OXIDE (NO) IN THE BLOOD WITH CHRONIC GASTRITIS IN SMOKERS OF THE MALE FLOOR THAT ARE LONG-TERM IN THE SWEETLY PSYCHO
SR Dzyubak, YM Orel, MI Marushchak
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
Family cystous pulmonary hypoplasia: clinical observation
LP Bodnar, Y Bodnar, YM Orel, PY Bodnar
Ternopil State Medical University, 2019
2019
FEATURES OF REMODELING CROSS-STRIATED MUSCLES OF HIND LIMBS IN RATS UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL HYPERCHOLESTEROLEMIA
ІІ Yuryk, PY Bodnar, Y Bodnar, YM Orel
Свiт медицини та бiологii 15 (2), 215-219, 2019
2019
Дослідження вмісту активних метаболітів нітроген (ІІ) оксиду (NO) в крові при хронічному гастриті у курців чоловічої статті, які протягом тривалого часу перебувають у …
СР Дзюбак, ЮМ Орел, МІ Марущак
Вісник наукових досліджень, 127-130, 2019
2019
Морфометричні особливості ремоделювання судинного русла плаценти у вагітних, які палять
ДТВ Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Миколенко А.З.
X Конгрес Асоціації патологів України "Перспективи розвитку сучасної …, 2018
2018
Особливості структурно-просторової організації судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії
ОЮМ Юрик І.І., Боднар Я.Я., Юрик Я.І.
Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20