Юрій Орел; Yuriy Orel; Орел Ю.М.; Orel Yu.M.; Yu.N. Oryol,
Юрій Орел; Yuriy Orel; Орел Ю.М.; Orel Yu.M.; Yu.N. Oryol,
кандидат медичних наук, Тернопільський державний медичний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структурні зміни плацентарного комплексу при дисфункції плаценти у вагітних
ВВ Овчарук, АВ Бойчук, ЮМ Орел
Вісник наукових досліджень, 84-87, 2017
32017
Морфометричні показники печінки у щурів із модельованим гепатопульмональним синдромом
ІЯ Криницька, ЮМ Орел, ІМ Кліщ
Шпитальна хірургія, 61-64, 2013
32013
Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка у дітей з хронічним гастритом, асоційованим з внутрішньоклітинними вірусними інфекціями
В Лобода, Л Добровольська, Ю Орел, А Миколенко, М Кінаш
Педіатрія, акушерство, гінекологія 77 (1), 31-33, 2014
22014
Морфометричні критерії пошкодження міокарда щурів різної статі в умовах стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі різної активності системи оксиду азота
МР Хара, НА Головач, ЮМ Орел
Вісник морфології, 324-327, 2014
22014
Структурно-просторова організація кровоносного русла плаценти при фізіологічному перебігу вагітності та різних ступенях хронічної плацентарної недостатності
ЮМ Орел
Вісник наукових досліджень, 54-57, 2006
22006
Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии
КТГ Л.Я.Федонюк, А.М.Олещук, Л.М.Сас, О.Р.Боярчук, А.З.Миколенко, Ю.Н.Орел
Вопросы практической педиатрии 13 (1), 77–82, 2018
12018
STATE OF THE SMALL INTESTINE AT CHRONIC ENTEROCOLITIS COMBINED WITH STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES IN RATS: PATHOBIOCHEMICAL DATA
NV Lisnianska, МІ Marushchak, LM Holovatiuk, YM Orel
Тернопільський державний медичний університет, 2017
12017
Структурні зміни печінкової тканини в умовах змодельованого холестазу і після його ліквідації
Ю Орел, О Дзюбановський, Л Шкробот
Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, 45-49, 2016
12016
Морфологічні зміни печінки при локальному та розлитому перитоніті
ІК Чурпій, ЮМ Орел
Вісник наукових досліджень, 74-75, 2012
12012
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ЯЯ Боднар, АЗ Миколенко, ВД Волошин, ТК Головата, ТВ Дацко, ...
Медична освіта, 155-157, 2012
12012
Аналіз ефективності проведення практичних занять з патоморфології в умовах кредитно-модульної системи [Електронний ресурс]
ЯЯ Боднар, ПР Сельський, ВД Волошин, ТВ Дацко, ВВ Франчук, ...
Медична освіта, 14-15, 2010
1*2010
ДОСЛІДЖЕННЯ вМІСтУ аКтивНих МЕтабОЛІтІв НІтРОгЕН (ІІ) ОКСиДУ (NO) в КРОвІ пРи хРОНІчНОМУ гаСтРитІ У КУРцІв чОЛОвІчОї СтаттІ, ЯКІ пРОтЯгОМ тРиваЛОгО чаСУ пЕРЕбУваЮть У …
SR Dzyubak, YM Orel, MI Marushchak
2019
FEATURES OF REMODELING CROSS-STRIATED MUSCLES OF HIND LIMBS IN RATS OF PRE-REPRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE AGE UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL HYPERCHOLESTEROLEMIA
ІІ Yuryk, PY Bodnar, YY Bodnar, YM Orel
World of Medicine and Biology 15 (68), 215-219, 2019
2019
STUDY OF THE CONTENT OF ACTIVE METABOLITES OF NITROGEN (II) OXIDE (NO) IN THE BLOOD WITH CHRONIC GASTRITIS IN SMOKERS OF THE MALE FLOOR THAT ARE LONG-TERM IN THE SWEETLY PSYCHO
SR Dzyubak, YM Orel, MI Marushchak
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2019
2019
Family cystous pulmonary hypoplasia: clinical observation
LP Bodnar, Y Bodnar, YM Orel, PY Bodnar
Ternopil State Medical University, 2019
2019
FEATURES OF REMODELING CROSS-STRIATED MUSCLES OF HIND LIMBS IN RATS UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL HYPERCHOLESTEROLEMIA
ІІ Yuryk, PY Bodnar, Y Bodnar, YM Orel
Свiт медицини та бiологii 15 (2), 215-219, 2019
2019
Дослідження вмісту активних метаболітів нітроген (ІІ) оксиду (NO) в крові при хронічному гастриті у курців чоловічої статті, які протягом тривалого часу перебувають у …
СР Дзюбак, ЮМ Орел, МІ Марущак
Вісник наукових досліджень, 127-130, 2019
2019
Морфометричні особливості ремоделювання судинного русла плаценти у вагітних, які палять
ДТВ Орел Ю.М., Боднар Я.Я., Миколенко А.З.
X Конгрес Асоціації патологів України "Перспективи розвитку сучасної …, 2018
2018
Особливості структурно-просторової організації судинного русла задніх кінцівок щурів дорепродуктивного віку за умов експериментальної гіперурикемії
ОЮМ Юрик І.І., Боднар Я.Я., Юрик Я.І.
Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та …, 2018
2018
Морфологічні особливості ремоделювання синовіальної оболонки при коксартрозі
БЛП Сміян С.І., Боднар Р.Я., Орел Ю.М.
Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20