Поліна Асоянц
Поліна Асоянц
професор Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи методики створення та застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов
ПГ Аскоянц, ГС Чекаль, ПІ Сердюков
К: КДПІІМ.–108 с, 1993
581993
Використання інтернет-технологій у системі автономного вивчення професійно-орієнтованої іноземної мови студентами немовних спеціальностей
SV Bodnar
Information Technologies and Learning Tools 34 (2), 75-83, 2013
92013
Методичні переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності
ПГ Асоянц, ОО Іванова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 90-97, 2014
82014
Використання текстового процесора для створення комп’ютерних вправ у навчанні іноземних мов
ГС Чекаль, ПГ Асоянц, ТІ Коваль
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Мова, освіта, культура: наукові …, 2003
82003
До проблеми професійного англо мовного письма з комп’ютерною підтримкою
ПГ Асоянц
Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць.–К.: Вид во …, 2008
52008
Формування у студентів умінь англомовного професійного писемного спілкування з використанням інформаційних технологій
ПГ Асоянц
Іноземні мови, 40-43, 2004
52004
Використання інтерактивних технологій з комп’ютерною підтримкою для навчання англійської мови студентів-майбутніх інженерів
ПГ Асоянц, ОС Синекоп
VII Міжнародна науково-методична конференція «Вища технічна освіта: проблеми …, 0
5
ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ЛМ Калилец, ...
Рецензенты: Сенкевич ВИ, доктор филологических наук, профессор Мельникова ЗП …, 2018
22018
Проблеми навчання іноземної мови фахівців немовних спеціальностей в умовах інформатизації освіти
ПГ Асоянц
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
12014
Формування рецептивної граматичної компетенції студентів засобами мультимедіа
ПГ Асоянц, ЄО Плотніков
Зб. наук. праць Педагогічний процес: теорія і практика.–Вип 3, 16-26, 2012
12012
Теорія і практика проектування мультимедійних електронних освітніх ресурсів професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов
ОФ Бондаренко, ОВ Матвієнко, ТІ Коваль, МІ Соловей, ВВ Кудіна, ...
Вид. центр КНЛУ, 2017
2017
РОЗВИТОК ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ–МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ
ТІ Коваль, ПГ Асоянц
Редакційна колегія, 81, 2016
2016
Розробка комп'ютерної рольової гри для навчання англійського діалогічного мовлення учнів 1-х класів
НП Кочубей
Комп'ютер у школі та сім'ї, 36-38, 2015
2015
Використання інформаційних технологій для навчання фахових дисциплін студентів-майбутніх медичних працівників
ІГ Весненко, ПГ Асоянц
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 125-130, 2014
2014
Деякі аспекти навчання майбутніх інженерів-радіотехніків англійської мови для професійного спілкування з використанням новітніх освітніх технологій
ПГ Асоянц, МА Тищенко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 96-101, 2013
2013
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ
ПГ Асоянц, ТЛ Бєлєнька
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 105-109, 2011
2011
ТИПИ КОМП’ЮТЕРНИХ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ЧИТАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ПГ Асоянц, МД Герасименко
2011
Психолого-педагогічні передумови організації самостійної роботи як форми реалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
ПГ Асоянц, НВ Кадикова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 13-16, 2011
2011
Психолого-педагогічні передумови використання мультимедійних технологій у процесі формування іншомовної рецептивної граматичної компетенції
ЄО Плотніков
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 163-166, 2010
2010
Аблякімова Фаузія Гільмрахманівна старший викладач кафедри англійської мови історико-філологічного факультету Кримського інженерно-педагогічного університету в м. Сімферополь …
ПГ Асоянц, ЛВ Бабаєва, ІМ Бахур, ОП Биконя, ОВ Бирюк, СЛ Бобир, ...
ВІСНИК, 246, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20