Підписатись
Дуднєва Ю.Е. / Dudnieva Iuliia
Дуднєва Ю.Е. / Dudnieva Iuliia
Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра Економіки та менеджменту
Підтверджена електронна адреса в uipa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Проблеми та перспективи розвитку державного управління: монографія
СМ Домбровська, ОО Гусаров, ЮЕ Дуднєва
Харків: УІПА, 2014
292014
Методи антикризового управління фінансами підприємства в сучасних економічних умовах
ЮЕ Дуднєва
Режим доступу: http://rusnauka. com/13_EISN_2016/Economics/45472. doc. htm, 0
17
Ризик-менеджмент: інтегрований підхід до організації
ЮЕ Дуднєва, ОЮ Антипцева, ТС Обидєннова
Економіка і суспільство/.–Випуск 20, 229-236, 2019
102019
Імідж керівника як управлінська та соціально-психологічна категорія
ЮЕ Дуднєва, ОІ Кір'ян
НТУ" ХПІ", 2012
102012
Сутність та класифікація кадрових ризиків організацій
ЮЕ Дуднєва
Економіка і суспільство 8, 245-249, 2017
92017
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНОСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІГ Яненкова, СС Позур, ОА Катаєва
Наукові праці. Економіка 285 (273), 2016
52016
Компетентність керівника як основа формування його іміджу
ЮЕ Дуднєва
52013
Проблеми та перспективи впровадження стандартів ризик-менеджменту в Україні
ЮЕ Дуднєва
НТУ" ХПІ", 2014
32014
Стандартизація ризик-менеджменту як шлях підвищення його ефективності
ЮЕ Дуднєва
ХНТУСГ, 2014
32014
Сучасний інструментарій стратегічного контролінгу в управлінні промисловими підприємствами
ОІ Дуднєва, Ю.Е., Кір’ян
Економіка та право. — 2018., С. 136-142 ., 2018
22018
Конвергентно-когнітивні основи інноваційного розвитку промислових підприємств
В Прохорова, О Божанова, Ю Дуднєва
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 10 (20), 2021
12021
Управління командою проєкту в сучасних умовах; Project team management in modern conditions
ТС Обидєннова, ЮЕ Дуднєва, МО Васильєва
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2020
12020
Удосконалення управління кадровими ризиками організації
ЮЕ Дуднєва, ЛВ Сотнікова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
12017
Модель управління ризиками проектів теплогенерації та теплопостачання на біомасі
ЮЕ Дуднєва
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2016
12016
Структура та фактори формування внутрішнього іміджу організації
ЮЕ Дуднєва
НТУ" ХПІ", 2010
12010
Управління іміджем машинобудівного підприємства
ЮЕ Дуднєва
Машинобудування, 189-197, 2010
12010
Інноваційний потенціал підприємств малого бізнесу
Ю Дуднєва, Т Обидєннова, Г Єльникова
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 13 (26), 2022
2022
ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТУ ISO 22301 В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЮЕ Дуднєва
ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 8, 2022
2022
Делегування повноважень в управлінні соціально-економічними системами.
Т Обидєннова, Ю Дуднєва, А Силантьєва
Adaptive Management: Theory and Practice. Series Economics 12 (24), 2021
2021
ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
ЮЕ Дуднєва, ВВ Макаров
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20