Юлия Барташевская
Юлия Барташевская
Университет им. А. Нобеля, кафедра экономической
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Розвиток машинобудування України: стан, проблеми, перспективи
ЮМ Барташевська
ДУЕП ім. А. Нобеля, 2010
1202010
Аналіз інноваційного розвитку машинобудування України
ЮМ Барташевська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
82014
Визначення інвестиційного ризику підприємств методом аналізу чутливості
ЮМ Барташевська
Дизайн, Видавничий дім «Гельветика», 2016
72016
Вибір методів мінімізації інвестиційного ризику підприємства
ЮМ Барташевська
Економічний нобелівський вісник, 29-34, 2014
52014
Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації
ЮМ Барташевська
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 15–21-15–21, 2014
52014
Економічна безпека підприємства: фактори впливу та шляхи забезпечення
ЮМ Барташевська
Економіка та суспільство.− Мукачево: Вид-во Мукачівський державний університет, 2016
32016
Фрактальний аналіз фінансових ринків: теоретичні та практичні аспекти застосування
ЮМ Барташевська, АО Яворський
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 7–14-7–14, 2015
32015
Economic securityand investment riskengineering enterprise
VA Pavlovа
Europeanvector of economic development/[VA Pavlovа, YМ Bartashevska …, 2012
32012
Обґрунтування вибору методу оцінки інвестиційних ризиків за їх рівнем
ЮМ Барташевська
Європейський вектор економічного розвитку, 10, 2011
32011
Інвестиційні ризики у машонобудуванні/ЮМ Барташевська/Міжнародна науково-практична конференція «Економічна політика країн ЄС в умовах глобалізації»
ЮМ Барташевська
Дон.: ДонНУЕТ, 27-30, 2009
32009
Вопросы классификации инвестиционных рисков предприятий
ЮН Барташевская
Карельский научный журнал, 2015
22015
Комплексний підхід до оцінювання інвестиційного ризику підприємства
ЮМ Барташевська
Європейський вектор економічного розвитку, 25-31, 2013
22013
Investytsiini ryzyky ta shliakhy ikh minimizatsii na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh
YM Bartashevska
Investment risks and ways to minimize the machine-building enterprises]. Dys …, 2012
22012
Методи управління ризиками, пов’язаними з інвестиціями
ЮМ Барташевська
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасного …, 2009
22009
Принципиальные основы системы решения организационно-управленческих задач при планировании и реализации проектов
СС Гребенкин, СО Попов
Проектно-оріентована діяльність соціально—економічних систем: сучасний …, 2010
12010
Основні напрями інвестиційної політики в машинобудуванні України
ЮМ Барташевська
1
Исследование и контроль чистоты продукционного водорода высокой степени очистки при электролизном способе производства
V Nikolsky, O Oliynyk, V Ved, O Gnatko, А Pugach, I Bartashevska
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6), 40-46, 2018
2018
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
ЮМ Барташевська
Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, 2017
2017
КІБЕРЗАГРОЗИ У СВІТОВІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ
ЮМ Барташевська
Современный научный вестник 1 (9), 035-037, 2017
2017
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ЮН Барташевская
Молодий вчений, 11-14, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20