Жихор Олена Борисівна
Жихор Олена Борисівна
завідувач кафедри економічної теорії Національний аерокосмічний університет ім
Підтверджена електронна адреса в khai.edu
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації:[монографія]
ОБ Жихор
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009
262009
Економічна безпека: Навчальний посібник
ОБ Жихор, ТМ Куценко
ХІБС УБС НБУ, 2013
202013
Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки
ОБ Жихор
Коммунальное хозяйство городов, 56-66, 2006
202006
Інноваційний розвиток регіону
ОБ Жихор, ЕБ Жихор, ТМ Куценко, ТН Куценко
УБС НБУ, 2012
192012
Обґрунтування напрямів підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств України
МА Козоріз, ЛЯ Беновська
Регіональна економіка, 106-113, 2009
192009
Ринок фінансових послуг: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни
НМ Внукова, ВІ Грачов, НВ Кузьминчук
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2004
162004
Оценка эффективности инновационных проектов предприятия
ЕБ Жихор
Харьков: Харьков. политехн. ин-т, 2002
162002
Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України: монографія
ОБ Жихор
Львів: Ліга-Прес, 2008
142008
Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві
ОБ Жихор, ЮС Балясна
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (11), 2011
122011
Теоретичні основи формування інноваційної політики розвитку регіонів
ОБ Жихор
Науковий вісник НЛТУ України 18 (7), 2008
112008
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку
ОА Бурбело, ТГ Васильців, НІ Верхоглядова, ОЛ Герасименко, ...
102016
Фінансова безпека підприємства як економічна категорія
О Жихор, А Фоменко
Фінансовий простір, 46-48, 2012
102012
Потенціал інноваційного розвитку регіонів України та його резерви
ОБ Жихор
Вісник Львівської державної фінансової академії, 100-110, 2009
102009
Інноваційний розвиток як складова формування конкурентоспроможності промислового підприємства: теоретичний аспект
НВ Кузьминчук
Ужгородський національний університет, 2014
92014
Модель державного регулювання розвитку регіону: стратегічні, тактичні та операційні напрями
ОБ Жихор, НВ Кузьминчук
Університет банківської справи Національного банку України, 2013
92013
Тенденції інноваційного розвитку економіки України в рамках реалізації стратегії економічного зростання
ОБ Жихор, ТМ Куценко
Видавництво УжнУ, 2011
92011
Сучасні загрози економічній безпеці України
О Жихор, В Баранова
Вісник Національного банку України, 71-75, 2015
82015
Інституційні аспекти державного регулювання взаємовідносин суб'єктів електроенергетичного ринку
НВ Кузьминчук
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2014
82014
Зарубіжний досвід створення системи фінансування інновацій
ТМ Куценко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 123-129, 2013
82013
Механізм організації та функціонування міжбюджетних відносин в Україні
НВ Кузьминчук
Национальная академия природоохранного и курортного строительства, 2012
82012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20