Подписаться
Євген Батурін; Евгений Батурин; Yevhen Baturin
Євген Батурін; Евгений Батурин; Yevhen Baturin
Volodymyr Dahl East Ukrainian University; СНУ ім. В.Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Dynamics Research and Automatic Control of Technological Equipment with Electrohydraulic Drive
V Sokolov, O Krol, Y Baturin
2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon), 1-6, 2019
482019
Design Calculation of Electrohydraulic Servo Drive for Technological Equipment
V Sokolov, O Porkuian, O Krol, Y Baturin
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 75-84, 2020
372020
Mathematical model for dynamic characteristics of automatic electrohydraulic drive for technological equipment
V Sokolov, O Krol, O Romanchenko, Y Kharlamov, Y Baturin
Journal of Physics: Conference Series 1553, 012013, 2020
122020
Дослідження динамічних характеристик електрогідравлічного приводу технологічного обладнання
ВІ Соколов, ОГ Степанова, ЄО Батурін
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2019
72019
Поліпшення динамічних характеристик електрогідравлічних приводів технологічного обладнання
ЄО Батурін, ОГ Степанова, ВІ Соколов
Технологія-2020: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 2020
4*2020
Корекція автоматичного електрогідравлічного приводу технологічного обладнання
ВІ Соколов, ОГ Степанова, ЄО Батурін
Вісник СНУ ім. В.Даля, 72-78, 2020
32020
Моделирование динамических характеристик автоматического электрогидравлического привода технологического оборудования
ВИ Соколов, ОС Кроль, АВ Романченко, ЮА Харламов, ЕА Батурин
Виртуальное моделирование, прототипирование и промышленный дизайн 1, 273-280, 2019
2*2019
Корекція динамічних властивостей автоматичного електрогідравлічного приводу
ЄО Батурін, ОГ Степанова, ВІ Соколов
Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м …, 2019
12019
Теоеретичні та експериментальні дослідження динамічних характеристик електрогідравлічного приводу
ЄО Батурін, ОГ Степанова, ВІ Соколов
Матеріали Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції м. Київ, 20 …, 2019
1*2019
Теоеретичні та експериментальні дослідження характеристик гідроприводу технологічного обладнання
ЄО Батурін, ОГ Степанова, ВІ Соколов
Технологія-2019: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 2019
12019
Удосконалення автоматичного електрогідравлічного приводу обертального руху технологічного обладнання
ЄО Батурін, ВІ Соколов, ВИ Соколов
2021
Електрогідравлічний привід технологічного обладнання. Патент України № 141856
ОГ Степанова, ЄО Батурін, ВІ Соколов
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2020
2020
Електрогідравлічний привід технологічного обладнання. Патент України № 141855
ОГ Степанова, ЄО Батурін, ВІ Соколов
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2020
2020
Електрогідравлічний привід технологічного обладнання. Патент України № 141857
ОГ Степанова, ЄО Батурін, ВІ Соколов
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2020
2020
СТУДЕНТСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО НАУКОВОГО ПРОСТОРУ
Є Батурін, Є Вітряк, Я Глазунов, А Овчаренко, Д Попов, Р Ткачов
Рекомендовано Вченою радою Інституту міжнародних відносин Східноукраїнського …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15