Follow
Андрій Бокотей, А. Бокотей, Andriy Bokotey, Andrij Bokotey, Andrij Bokotej
Андрій Бокотей, А. Бокотей, Andriy Bokotey, Andrij Bokotey, Andrij Bokotej
Львівський національний університет імені Івана Франка, Державний природознавчий музей НАН України
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Птахи фауни України: польовий визначник
ГВ Фесенко, АА Бокотей
К.: Новий друк, 2002
3072002
Анотований список укра¿ нських наукових назв птахів фауни Укра¿ ни
ГВ Фесенко, АА Бокотей
Ки¿ в–Львів, 2000
2012000
Birds of the fauna of Ukraine (field guide)
GV Fesenko, AA Bokotey
Kyiv: A new printing, 2002
252002
Numbers, distribution and ecology of the House Sparrow in Lvov (Ukraine)
AA Bokotey, IM Gorban
Intern. Stud. Sparrows 30, 7-22, 2005
242005
Структура методичних підходів до вивчення населення птахів урболандшафтів (на прикладі м. Львів)
АА Бокотей
Обліки птахів: підходи, методики, результати.–Львів–Київ, 58-62, 1997
231997
Numbers and distribution of the Magpie Pica pica in Lvov (Ukraine)
AA Bokotej
ACTA ORNITHOLOGICA-POLSKA AKADEMIA NAUK 32, 5-8, 1997
221997
Каталог орнітологічної колекції Державного природознавчого музею
АА Бокотей, НЮ Соколов
АА Бокотей, НЮ Соколов–Львів, 2000
202000
Огляд орнітофауни міста Львова
АА Бокотей
Беркут 4 (1-2), 3-13, 1995
201995
Гніздова орнітофауна міста Львова та основні причини її змін (за результатами складання гніздових атласів птахів у 1994 і 1995 та 2005-2007 рр.)
АА Бокотей
Видавництво УжНУ" Говерла", 2008
162008
Spatio-temporal variation in nestling sex ratio among the Black Stork Ciconia nigra populations across Europe
K Konovalov A.
Journal of Ornithology 156 (Issue 2), pp 381-387, 2015
142015
Орнітофауна міста Львова: населення, поширення, динаміка
АА Бокотей
Варшава, 1999, 1999
141999
Preliminary results of work on the ornithological atlas of Lvov city (Ukraine)
A Bokotey
ACTA ORNITHOLOGICA-POLSKA AKADEMIA NAUK 31, 85-88, 1996
141996
Інвентаризація гнізд чорного лелеки Ciconia nigra (L.) в Україні
НВ Дзюбенко, АА Бокотей, ВВ Бучко, МФ Весельський, ОЛ Кратюк, ...
Troglodytes. Праці Західноукраїнського орнітологічного товариства, 2011
132011
Видовий склад і чисельність орнітофауни м
АА Бокотей
Львова.–Наук. Зап. ДПМ НАН України.–Львів, 5-15, 1994
131994
Гнiздування чикотня в природних та урбанiзованих ландшафтах Захiдної України
АА Бокотей, IМ Горбань, ВА Костюшин, ГВ Фесенко
Беркут 3 (1), 22-26, 1994
131994
Птахи Тернопілля
МІ Майхрук, АА Бокотей
Львів: Простір-М, 1-244, 2019
112019
Орнитофаунистические новости из западных областей Украины
ИМ Горбань, АА Бокотей, ГВ Бойко, ЕА Боровец, АЕ Луговой, АИ Гузий, ...
Орнитология. Москва 25, 153-155, 1991
111991
Changes in breeding avifauna of Lvіv City and their causes (basing on the results of compiling the ornithological atlases in 1994–1995 and 2005–2007)
AA Bokotey
Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics 32, 17-25, 2008
102008
Сучасний стан вивченості гніздової орнітофауни рівнинної частини басейну Верхнього Дністра
АА Бокотей, ІВ Кучинська, НВ Дзюбенко
Пріоритети орнітологічних досліджень.–Львів-Кам'янець Подільський, 5-23, 2003
102003
Орнитофауна города Львова: население, распределение, динамика
АА Бокотей
Гос. природоведческий музей НАН Украины. Л, 1998
101998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20