Олександр Шпикуляк / Oleksandr Shpykuliak
Олександр Шпикуляк / Oleksandr Shpykuliak
доктор економічних наук, професор, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки""
Підтверджена електронна адреса в iae.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ОШ ЮЛупенко,ВМесель-Веселяк
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1622012
Інституції аграрного ринку
ОГ Шпикуляк
ОГ Шпикуляк–К.: ННЦ «ІАЕ» УААН, 2009
136*2009
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [The strategic directions of development of agriculture of Ukraine till 2020]
al. et Y. O. Lupenko, V. Y. Mesel-Veseliak
117*2012
Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
К.: ННЦ «ІАЕ, 370 с, 2005
1122005
Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК 4, 2006
982006
Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)/МВ Присяжнюк, МВ Зубець, ПТ Саблук, О.Г. Шпикуляк та ін./за ред. МВ Присяжнюка, МВ Зубця, ПТ Саблука, ВЯ Месель
МВ Присяжнюк
902011
Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності
ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 109-116, 2011
84*2011
Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія
ПТ Саблук, ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило
К.: ННЦ ІАЕ, 706 с., 2010
712010
Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія
ОГ Шпикуляк
Шпикуляк ОГ–К.: ННЦ ІАЕ, 396 с., 2010
702010
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: колективна монографія
ЮО Лупенко, МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
ННЦ" ІАЕ", 2014
69*2014
Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК.-2010.-№ 7.-С. 132-139., 2010
66*2010
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / За ред М.В. Зубця та ін.
МВ Зубець, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ОГ Шпикуляк
652004
Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка
ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 150-157, 2010
61*2010
Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки
ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило
Облік і фінанси АПК, 114-117, 2010
54*2010
Проблеми економічних відносин в механізмі ціноутворення аграрного ринку
ОГ Шпикуляк
Економіка аПК, 77-82, 2009
53*2009
Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 169-176, 2011
502011
Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринку
ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 120-127, 2009
502009
Підприємництво у розвитку аграрного ринку
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 138-149, 2007
492007
Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект
ГМ Калетнік, ОГ Шпикуляк, ГО Пчелянська
Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер 324, 2012
45*2012
Innovatsiina diialnist v ahrarnii sferi: instytutsionalnyi aspekt [Innovative activity in the agricultural sector: institutional aspect]
PT Sabluk, OH Shpykuliak, LI Kurylo
Kyiv: NNTs IAE, 2010
45*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20