Підписатись
Олександр Шпикуляк / Oleksandr Shpykuliak
Олександр Шпикуляк / Oleksandr Shpykuliak
доктор економічних наук, професор, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки""
Підтверджена електронна адреса в iae.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ОШ ЮЛупенко,ВМесель-Веселяк
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1712012
Інституції аграрного ринку
ОГ Шпикуляк
ОГ Шпикуляк–К.: ННЦ «ІАЕ» УААН, 2009
140*2009
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [The strategic directions of development of agriculture of Ukraine till 2020]
al. et Y. O. Lupenko, V. Y. Mesel-Veseliak
126*2012
Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
К.: ННЦ «ІАЕ, 370 с, 2005
1122005
Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК 4, 2006
1012006
Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)/МВ Присяжнюк, МВ Зубець, ПТ Саблук, О.Г. Шпикуляк та ін./за ред. МВ Присяжнюка, МВ Зубця, ПТ Саблука, ВЯ Месель
МВ Присяжнюк
842011
Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності
ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 109-116, 2011
79*2011
Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія
ПТ Саблук, ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило
К.: ННЦ ІАЕ, 706 с., 2010
752010
Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія
ОГ Шпикуляк
Шпикуляк ОГ–К.: ННЦ ІАЕ, 396 с., 2010
732010
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: колективна монографія
ЮО Лупенко, МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
ННЦ" ІАЕ", 2014
72*2014
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / За ред М.В. Зубця та ін.
МВ Зубець, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ОГ Шпикуляк
702004
Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК.-2010.-№ 7.-С. 132-139., 2010
67*2010
Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка
ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 150-157, 2010
64*2010
Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк, ОЮ Лузан
Економіка АПК, 2013
58*2013
Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки
ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило
Облік і фінанси АПК, 114-117, 2010
53*2010
Проблеми економічних відносин в механізмі ціноутворення аграрного ринку
ОГ Шпикуляк
Економіка аПК, 77-82, 2009
51*2009
Підприємництво у розвитку аграрного ринку
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 138-149, 2007
512007
Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 169-176, 2011
502011
Innovatsiine zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy: monohrafiia [Innovative support for the development of agriculture in Ukraine …
YO Lupenko, MY Malik, OH Shpykuliak
Kyiv: NNTs “IAE”[In Ukrainian], 2014
49*2014
Institutes and institutions in the development of the agrarian sector of the economy
MY Malik, OH Shpykuliak
Ekonomika APK 7, 169-177, 2011
48*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20