Олександр Шпикуляк / Oleksandr Shpykuliak
Олександр Шпикуляк / Oleksandr Shpykuliak
доктор економічних наук, професор, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки""
Підтверджена електронна адреса в iae.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інституції аграрного ринку
ОГ Шпикуляк
ОГ Шпикуляк–К.: ННЦ «ІАЕ» УААН, 2009
131*2009
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ОШ ЮЛупенко,ВМесель-Веселяк
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1272012
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku
et al. Y. O. Lupenko
Kyiv: NNTs., 2012
110*2012
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [The strategic directions of development of agriculture of Ukraine till 2020]
al. et Y. O. Lupenko, V. Y. Mesel-Veseliak
102*2012
Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
К.: ННЦ «ІАЕ 370 (3), 2005
982005
Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК 4, 2006
922006
Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)/МВ Присяжнюк, МВ Зубець, ПТ Саблук, О.Г. Шпикуляк та ін./за ред. МВ Присяжнюка, МВ Зубця, ПТ Саблука, ВЯ Месель
МВ Присяжнюк
862011
Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія
ПТ Саблук, ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило
К.: ННЦ ІАЕ, 2010
592010
Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія
ОГ Шпикуляк
Шпикуляк ОГ–К.: ННЦ ІАЕ, 2010
592010
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України
МВ Зубець, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ОГ Шпикуляк
55*2010
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / За ред М.В. Зубця та ін.
МВ Зубець, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ОГ Шпикуляк
552004
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / редкол.: М.В. Зубець та ін.
МВ Зубець, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ОГ Шпикуляк
53*2010
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / За ред. М.В. Зубця та ін.
МВ Зубець, ВП Ситник, ПТ Cаблук, ОГ Шпикуляк
53*2004
Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності
ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 109-116, 2011
522011
Проблеми розвитку та регулювання аграрного ринку
ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 120-127, 2009
492009
Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 169-176, 2011
482011
Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка
ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 150-157, 2010
472010
Підприємництво у розвитку аграрного ринку
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 138-149, 2007
442007
Проблеми економічних відносин в механізмі ціноутворення аграрного ринку
ОГ Шпикуляк
Економіка аПК, 77-82, 2009
422009
Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк, ОЮ Лузан
Економіка АПК, 2013
37*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20