Підписатись
Олександр Шпикуляк / Oleksandr Shpykuliak
Олександр Шпикуляк / Oleksandr Shpykuliak
ННЦ "Інститут аграрної економіки"/ National scientific centre "Institute of agrarian economics"
Підтверджена електронна адреса в iae.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ОШ ЮЛупенко,ВМесель-Веселяк
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1842012
Інституції аграрного ринку
О Шпикуляк
ОГ Шпикуляк–К.: ННЦ «ІАЕ» УААН, 470 c., 2009
162*2009
Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020]
YO Lupenko, VY Mesel-Veseliak
Kyiv: Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut ahrarnoi ekonomiky, 2012
1532012
Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
К.: ННЦ «ІАЕ, 370 с, 2005
1312005
Розвиток підприємництва в аграрному секторі економіки
М Малік, О Шпикуляк
Економіка АПК, 3-10, 2006
1102006
Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку)/МВ Присяжнюк, МВ Зубець, ПТ Саблук, О.Г. Шпикуляк та ін./за ред. МВ Присяжнюка, МВ Зубця, ПТ Саблука, ВЯ Месель
МВ Присяжнюк
962011
Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія
ПТ Саблук, ОГ Шпикуляк, ЛІ Курило
К.: ННЦ ІАЕ, 706 с., 2010
932010
Інститути та інституції у розвитку аграрної сфери економіки
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 169-176, 2011
90*2011
Етапність інноваційного процесу та оцінка ефективності інноваційної діяльності
ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 109-116, 2011
85*2011
Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія
ОГ Шпикуляк
Шпикуляк ОГ–К.: ННЦ ІАЕ, 396 с., 2010
822010
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України / За ред М.В. Зубця та ін.
МВ Зубець, ПТ Саблук, ВЯ Месель-Веселяк, ОГ Шпикуляк
812004
Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність
М Малік, О Шпикуляк
Економіка АПК, С. 132-139, 2010
78*2010
Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи
Ю Лупенко, М Малік, О Шпикуляк
К.: ННЦ «ІАЕ, 516 с., 2014
77*2014
Iнституцiї аграрного ринку: монографiя
О Шпикуляк
76*2009
Інституціональне забезпечення розвитку та регулювання аграрного ринку: аналітична оцінка
О Шпикуляк
Економіка АПК, 150-157, 2010
70*2010
Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк
Економіка АПК, 5-16, 2017
69*2017
Innovatsiine zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy
YO Lupenko, MY Malik, OH Shpykulian
Kyiv: IAE, 2014
69*2014
Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері
МЙ Малік, ОГ Шпикуляк, ОЮ Лузан
Економіка АПК, 2013
67*2013
“Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy
O Shpykuliak, I Bilokinna
Baltic Journal of Economic Studies 5 (Number 2), pages. 249 – 255, 2019
612019
Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств
М Малік, О Шпикуляк
Економіка АПК, С. 11-19, 2018
58*2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20