Гаркуша І.В., Harkusha I.V., ORCID iD 0000-0002-6249-2878
Гаркуша І.В., Harkusha I.V., ORCID iD 0000-0002-6249-2878
Харьковская государственная зооветеринарная академия
Подтвержден адрес электронной почты в домене hdzva.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив абіотичних факторів на резистентність телят
МВ Чорний, ІВ Гаркуша, АС Козлова
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 344-349, 2014
42014
Antibacterial effect of vegetable essential oils based on metal nanoparticles in vitro
VL Kovalenko, OV Ponomarenko, VI Korniyenko, IV Harkusha, ...
Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety, 34-36, 2017
32017
Cанітарно-гігієнічне забезпечення резистентності телят при використанні пробіотиків і антиоксидантів
МВ Чорний, НВ Черный, ВО Головко, ВА Головко, ІВ Гаркуша, ...
Ветеринарна медицина України, 2015
32015
Изучение возможного ульцерогенного и местнораздражающего действия теобензамина
АС Ельманов, БМ Голдовский
Патологія, 47-49, 2010
32010
Влияние условий содержания на резистентность телят
ІВ Гаркуша, ИВ Гаркуша, ВО Головко, ВА Головко, МВ Чорний, ...
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина», 2014
22014
Вплив імуностимулятора комплексного металоглобуліну на резистентність і збереження телят
ІВ Гаркуша, ИВ Гаркуша, ВО Головко, ВА Головко
Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина», 2013
12013
DETERMINATION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF METHYLXANTHINE DERIVATIVES USING COMPUTER-AIDED PREDICTION
VI Kornienko, NN Seredinskaya, SM Musozoda, EV Ladohubets, ...
Издательский центр Таджикского национального университета по изданию …, 2020
2020
Дослідження гострої токсичності та антиексудативної активності похідних іліденгідразидів 8-морфолінотеофілініл-7-оцтової кислоти
КА Дученко, ВІ Корнієнко, ОВ Ладогубець, ОВ Пономаренко, ...
Вісник проблем біології і медицини 1 (1 (148)), 2019
2019
INVESTIGATION OF ACUTE TOXICITY AND ANTIEXUDATIVE ACTIVITY OF DERIVATIVES OF YLIDENE HYDRAZIDES 8 PIPERIDINOTOOFILINYL7ACETIC ACID
KA Duchenko, VI Korniienko, OV Ladohubets, OV Ponomarenko, ...
Молодий вчений 57 (5), 8, 2018
2018
The study of the influence of a new derivative of methylteophylline on the functional state of the kidneys in rats against the background of spontaneous diuresis
VI Korniyenko, ЕV Ladohubets, OV Ponomarenko, IV Harkusha, ...
Науково-практичний журнал Харківської державної зооветеринарної академії …, 2018
2018
Вивчення впливу нового похідного метилтеофіліну на функціональний стан нирок у щурів на тлі спонтанного діурезу
ВІ Корнієнко, ОВ Ладогубець, ОВ Пономаренко, ІВ Гаркуша, ...
Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 46-48, 2018
2018
STUDY OF POSSIBLE ULCEROGENIC AND LOCALLY IRRITATING ACTION OF BENFURAM
V Kornienko, EA Duchenko, E Ladohubets, O Ponomarenko, I Harkusha
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY, 159-162, 2018
2018
Антиноцицептивна активність 7-заміщених-8-n-метилпиперазино-1, 3-диметилксантинів
ВІ Корнієнко, МГ Пономаренко, ЕА Дученко, БА Самура, ...
2018
ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОЇ УЛЬЦЕРОГЕННОЇ ТА МІСЦЕВОПОДРАЗНЮЮЧОЇ ДІЇ БЕНФУРАМУ
ВІ Корнієнко, КА Дученко, ОВ Ладогубець, ОВ Пономаренко, ...
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Сучасні аспекти топічної терапії хронічного бляшкового псоріазу
ОО Рябова, ІВ Кіреєв, ВЄ Кашута, ІБ Книженко, ОО Качанова, ...
2018
Dependence of general action and acute toxicity on chemical structure in a row of new derivatives of 3-methyl-7-substituted-8-N-ethyl piperazin xanthine
MH Ponomarenko, VI Kornienko, OV Ponomarenko, EA Duchenko, ...
NSС «Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine», 2018
2018
Dependence of general action and acute toxicity on chemical structure in a row of new derivatives of 3-methyl-7-substituted-8-N-ethyl piperazin xanthine
MH Ponomarenko, VI Kornienko, OV Ponomarenko, EA Duchenko, ...
NSС «Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine», 2018
2018
Дослідження антигельмінтної активності похідних 7-заміщених 8-n-метилпіперазино-3-метилксантину
ВІ Корніенко, ВИ Корниенко, МГ Пономаренко, НГ Пономаренко, ...
Сумський національний аграрний університет, 2017
2017
Research of the Chronic Toxicity of Chlomepiroxane
MH Ponomarenko, VI Kornienko, OV Ponomarenko, IV Harkusha, ...
Haya: The Saudi Journal of Life Sciences, 2017
2017
Дослідження антигельмінтної активності похідних 7-заміщених-8-N-метилпіперазино-3-метилксантину
МГ Пономаренко, ВІ Корнієнко, ОВ Пономаренко, ОВ Ладогубець, ...
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20