Безтелесна Людмила
Безтелесна Людмила
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення механізму мотивації продуктивності найманих працівників
Л Безтелесна, Г Міщук, С Мартинюк
Україна: аспекти праці, 42-48, 2006
412006
Управління людським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка і перспективи: монографія
ЛІ Безтелесна
Рівне: НУВгП, 2010
362010
Міжнародні організації. Навч. посіб
АІ Мокій, ТП Яхно, ІГ Бабець
К.: Центр учбової літератури, 2011
352011
Людський розвиток: підходи до трактування суті та умов його забезпечення
Л Безтелесна
економіка України, 4-12, 2009
352009
Механізм забезпечення сталої конкурентоспроможності великого промислового підприємства
Л Безтелесна
Економіст.–2004.–540 с, 2004
312004
Державне регулювання зайнятості
ЛІ Безтелесна, ГМ Юрчик
НУВГП, 2006
302006
Інтелектуальний капітал підприємств: проблеми ідентифікації та оцінки
Г Возняк, Л Беновська
Вісник Львів. ун-ту. Серія екон.–2009.–Вип 41, 115-123, 2009
232009
Організаційно-економічне регулювання використання та розвитку інтелектуального потенціалу
ВВ Мурашко
спец. 08.09. 01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка іполітика, 2006
212006
Обґрунтування напрямів підвищення капіталізації інноваційно активних підприємств України
МА Козоріз, ЛЯ Беновська
Регіональна економіка, 106-113, 2009
192009
Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління
ЛЯ Беновська
Регіональна економіка, 121-129, 2016
142016
Обґрунтування напрямів розвитку інноваційного підприємництва з урахуванням світового досвіду. Аналітична записка до секретаріату Президента України від 21.07. 2008//hppt
ІГ Бабець, ЮВ Поляков, ОА Мокій
Режим доступу: http://niss. lviv. ua/analytics/65. htm, 2008
142008
Фінансова спроможність регіонів у контексті бюджетно-податкової децентралізації
ІЗ Cторонянська, ЛЯ Беновська
Фінанси України, 44-57, 2015
132015
Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України
Л Безтелесна, Г Юрчик
Україна: аспекти праці, 21-27, 2013
132013
Перспективи участі регіонів України у формуванні національної інноваційної системи в умовах глобалізації
Ю Полякова, І Бабець
Регіональна економіка, 96-102, 2006
132006
Ринкові механізми управління людським розвитком: монографія
ЛІ Безтелесна
Безтелесна ЛІ—Рівне: Ред. вид. центр НУВГП, 2006
132006
Міжнародний інноваційний менеджмент: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу
АІ Мокій, ЮВ Полякова, ОП Осідач, ІГ Бабець
Львів: видавництво ЛКА, 2004
132004
Інноваційний потенціал регіону та умови його реалізації [Електронний ресурс]
ЛЯ Беновська
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/old_jrn/Soc_Gum/Vldfa/2010_18 …, 0
13
Сутність та складові соціальної політики: теоретичний аспект
ЛІ Безтелесна, ГМ Юрчик
Вісник соціально-економічних досліджень, 141-147, 2013
112013
Капіталізація інноваційно активних підприємств
ЛЯ Беновська
спец. 08.00. 08. Гроші, фінанси і кредит/ЛЯ Беновецька, Ін-т регіональних …, 2009
112009
Інтегральна оцінка безпеки страхового ринку України
ІГ Бабець, ОЙ Жабинець
Бізнес Інформ, 223-228, 2015
102015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20