Patsai BD, Пацай БД
Patsai BD, Пацай БД
Університет державної фіскальної служби України, Кафедра економічної кібернетики
Підтверджена електронна адреса в asta.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Роль інформаційних технологій в управлінні фінансовими ресурсами підприємств
БД Пацай
Фінанси України, 82-88, 2008
92008
The effect of high-temperature treatment on the structural and magnetic change in silicon crystals
MM Novikov, BD Patsaj, VM Tsmots, YV Pavlovs' kij, MM Luchkevich, ...
Zhurnal Fyizichnikh Doslyidzhen' 9 (4), 319-324, 2005
5*2005
Zubozhinnia naselennia Ukrainy: vyklyky ta zahrozy dlia natsionalnoi ekonomiky
OD Hordei, BD Patsai
Ekonomichnyi visnyk universytetu, 214-222, 2016
32016
X-Ray Analysis of Parameters of Impurity-Structural Complexes in Heat-Treated Crystals of Silicon
MM Novikov, BD Patsaj
Metallofizika i Novejsie Tehnologii 25 (2), 257-268, 2003
3*2003
Priority directions of the financial support of the population’s living standards in Ukraine
O Hordei, B Patsai
University Economic Bulletin, 275-285, 2018
22018
Рентгеновские исследования параметров примесно-структурных комплексов прошедших термообработки кристаллах кремния
НН Новиков, БД Пацай
2*
Еволюційні трансформації соціально-економічних систем
ОД Гордей, БД Пацай
Економічний вісник університету, 218-225, 2017
12017
Використання BIG DATE в процесі застосування досконалої цінової дискримінації підприємства
БД Пацай
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 22-32, 2015
12015
Рентгенодифракционное исследование влияния нейтронного облучения на процессы дефектообразования в отожженных при высоких температурах кристаллах Cz-Si
ВА Макара, НН Новиков, БД Пацай
Физика твердого тела 47 (10), 1791-1795, 2005
12005
Research of the influence of high-temperature processing on the magnetic and structural characteristics of silicon crystals
MM Novikov, BD Patsaj, VM Tsmots, YV Pavlovs' kij
Ukrainskij Fizicheskij Zhurnal 48 (5), 481-485, 2003
12003
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
ОД Гордей, БД Пацай
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2018
2018
Пріоритетні напрями фінансового забезпечення рівня життя населення в Україні
ОД Гордей, БД Пацай
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2018
2018
Evolutionary transformations of social and economic systems
O Hordei, B Patsai
University Economic Bulletin, 218-225, 2017
2017
Эволюционные трансформации социально-экономических систем
ОД Гордей, БД Пацай
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2017
2017
Алгоритмізація та програмування
СНК Пацай Б.Д.
Університет ДФС України, Ірпінь, 2016
2016
Обнищание населения Украины: вызовы и угрозы для национальной экономики
ОД Гордей, БД Пацай
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2016
2016
Зубожіння населення України: виклики та загрози для національної економіки
ОД Гордей, БД Пацай
Економічний вісник університету, 214-222, 2016
2016
Мониторинг социально-экономических процессов для принятия управленческих решений с использованием больших данных
БД Пацай, ЛЛ Філіппова
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2015
2015
MONITORING OF SOCIO-ECONOMIC PROCESSES FOR MANAGEMENT DECISIONS USING BIG DATA
BD Patsai, LL Philippova
У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної …, 2015
2015
МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЛИКИХ ДАНИХ
БД Пацай, ЛЛ Філіппова
У збірнику опубліковані наукові статті з актуальних питань національної …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20