Follow
Marta Malska / Марта Мальська
Marta Malska / Марта Мальська
Ivan Franko National University of Lviv
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Готельний бізнес: теорія та практика
МП Мальська, ІГ Пандяк
К.: Центр учбової літератури, 2009
624*2009
Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник
МП Мальська, НВ Антонюк, НМ Ганич
К.: Знання 661, 2008
5472008
Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник
М Мальська, В Худо, ВІ Цибух
Vydavnyt︠s︡tvo" T︠S︡entr navchalʹnoï literatury", 2004
4152004
First Cenozoic glaciers in west Antarctica
K Birkenmajer, A Gaździcki, KP Krajewski, A Przybycin, A Solecki, A Tatur, ...
Polish Polar Research, 3-12-3-12, 2005
1032005
Корпоративне управління: теорія та практика: підручник
МП Мальська, НЛ Мандюк, ЮС Занько
К.: Центр учбової літератури 360, 2012
1012012
Організація готельного обслуговування: підручник
МП Мальська, ІГ Пандяк, ЮС Занько
К.: Знання 367, 2011
862011
Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003
W Kamińska
IGiPZ PAN, 2006
792006
Економіка туризму: теорія та практика: підручник
МП Мальська, МЙ Рутинський, СВ Білоус, НЛ Мандюк
Київ: Центр учбової літератури, 2014
782014
Organic geochemistry and petrology of oil source rocks, Carpathian Overthrust region, southeastern Poland—implications for petroleum generation
MA Kruge, M Mastalerz, A Solecki, BA Stankiewicz
Organic Geochemistry 24 (8-9), 897-912, 1996
581996
Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): підручник
МП Мальська, ОМ Гаталяк, НМ Ганич
К.: ЦУЛ, 2013
552013
Планування діяльності туристичних підприємств: навч. посібник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Знання, 2005
542005
Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика): монографія
МП Мальська
К.: Знання, 19, 2009
532009
Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh
MP Malska, NV Antoniuk, NM Hanych
Kyyiv: Znannnya, 2008
462008
Туристичний бізнес: теорія та практика: Підручник.-2-ге вид. перероб. та доп
МП Мальська, ВВ Худо
К.: Центр учбової літератури, 46-47, 2012
452012
Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика: навчальний посібник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Центр учбової літератури, 23-29, 2012
432012
Менеджмент туризму
МП Мальська, ВВ Худо
К.: Знання, 106, 2003
432003
Країнознавство: теорія та практика. Підручник
МП Мальська, НВ Антонюк, ЮС Занько, НМ Ганич
К.: Центр учбової літератури, 2012
392012
Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz
J Partyka
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2010
382010
Kapitał ludzki i społeczny na obszarach wiejskich w Polsce: przykład województwa świętokrzyskiego
W Kamińska
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Instytut Geografii, 2011
372011
Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych
J Partyka
Folia Turistica 22 (9), 25, 2010
372010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20