Марта Мальська
Марта Мальська
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник
МП Мальська, НВ Антонюк, НМ Ганич
К.: Знання 661, 244, 2008
3822008
Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник
МП Мальська, ВВ Худо, ВІ Цибух
Київ: Центр навчальної літератури 272, 2004
3002004
Туристичний бізнес: теорія та практика
МП Мальська, ВВ Худо
К.: Центр учбової літератури, 2007.–424 с, 2007
2472007
Готельний бізнес: теорія та практика: підручник
МП Мальська, ІГ Пандяк
К.: Центр учбової літератури, 820-840, 2010
2052010
Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник
МП Мальська, НЛ Мандюк, ЮС Занько
К.: Центр учбової літератури, 8-26, 2012
702012
Організація готельного обслуговування: підручник
МП Мальська, ІГ Пандяк, ЮС Занько
К.: Знання 367, 2011
552011
Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh
MP Malska, NV Antoniuk, NM Hanych
Kyyiv: Znannnya, 2008
462008
Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): підручник
МП Мальська
К.: ЦУЛ, 2013
442013
Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика): монографія
МП Мальська
К.: Знання, 19, 2009
402009
Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. посіб
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Центр учбової літератури, 23-29, 2012
392012
Планування діяльності туристичних підприємств. Навч. посібник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Знання, 2005
392005
Туристичний бізнес: теорія та практика: Підручник.-2-ге вид. перероб. та доп
МП Мальська, ВВ Худо
К.: Центр учбової літератури, 46-47, 2012
352012
Менеджмент туризму
МП Мальська, ВВ Худо
К.: Знання, 106, 2003
352003
Економіка туризму: теорія та практика: підручник
МП Мальська, МЙ Рутинський, СВ Білоус, НЛ Мандюк
Київ: Центр учб. л-ри, 2014
322014
Економіка туризму: теорія та практика
МП Мальська
МП Мальська, МЙ Рутинський, СВ Білоус, Мандюк НЛ–К.: Центр учбової літератури, 2014
272014
Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. перероб. та доп
МП Мальська, ІГ Пандяк
К.: Центр учбової літератури, 2012
232012
Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія
МП Мальська, МЙ Рутинський, НМ Паньків
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008
182008
Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник
МП Мальська, МЗ Гамкало, ОЮ Бордун
К.: Центр учбової літератури, 2009
132009
Країнознавство: теорія та практика. Підручник
МП Мальська, НВ Антонюк, ЮС Занько, НМ Ганич
К.: Центр учбової літератури, 2012
122012
Планування туристичної діяльності: підручник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Знання, 2010
122010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20