Марта Мальська
Марта Мальська
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник
МП Мальська, НВ Антонюк, НМ Ганич
К.: Знання 661, 244, 2008
4072008
Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник
М Мальська, В Худо, ВІ Цибух
Vydavnyt︠s︡tvo" T︠S︡entr navchalʹnoï literatury", 2004
3252004
Туристичний бізнес: теорія та практика
МП Мальська, ВВ Худо
К.: Центр учбової літератури, 2007.–424 с, 2007
2662007
Готельний бізнес: теорія та практика
МП Мальська, ІГ Пандяк
Мальська МП, Пандяк ІГ–Київ: Центр учб. л-ри, 2009
216*2009
Готельний бізнес: теорія та практика: підручник
МП Мальська, ІГ Пандяк
К.: Центр учбової літератури, 2010
922010
Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник
МП Мальська, НЛ Мандюк, ЮС Занько
К.: Центр учбової літератури 360, 2012
812012
Організація готельного обслуговування: підручник
МП Мальська, ІГ Пандяк, ЮС Занько
К.: Знання 367, 2011
572011
Mizhnarodnyi turyzm i sfera posluh
MP Malska, NV Antonyuk, NM Hanych
Kyyiv: Znannnya, 2008
502008
Планування діяльності туристичних підприємств: навч. посібник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Знання, 2005
432005
Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика): монографія
МП Мальська
К.: Знання, 19, 2009
422009
Туристичний бізнес: теорія та практика: Підручник.-2-ге вид. перероб. та доп
МП Мальська, ВВ Худо
К.: Центр учбової літератури, 46-47, 2012
352012
Менеджмент туризму
МП Мальська, ВВ Худо
К.: Знання, 106, 2003
322003
Економіка туризму: теорія та практика: підручник
МП Мальська, МЙ Рутинський, СВ Білоус, НЛ Мандюк
Київ: Центр учб. л-ри, 2014
312014
Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): підручник
МП Мальська
К.: ЦУЛ, 2013
302013
Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика: навчальний посібник
МП Мальська, ОЮ Бордун
К.: Центр учбової літератури, 23-29, 2012
302012
Економіка туризму: теорія та практика
МП Мальська, МЙ Рутинський, СВ Білоус, НЛ Мандюк
МП Мальська, МЙ Рутинський, СВ Білоус, Мандюк НЛ–К.: Центр учбової літератури, 2014
272014
Туристичне країнознавство. Європа
МП Мальська
К: Центр учбової літератури, 2009
222009
Туризм у міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: Монографія
МП Мальська, МЙ Рутинський, НМ Паньків
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 71-79, 2008
202008
Основи європейської інтеграції: підручник
МП Мальська, НВ Антонюк
К.: Центр учбової літератури, 2015
162015
Країнознавство: теорія та практика. Підручник
МП Мальська, НВ Антонюк, ЮС Занько, НМ Ганич
К.: Центр учбової літератури, 2012
162012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20